Til alle medlemmer i Norsk toglederforening

Nå er det igjen mulighet til å melde seg på STAFOs grunnkurs i organisasjonskunnskap (modul 1). Kurset avholdes 12. og 13. februar 2014 på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten ved Oslo. Kurset er åpent for alle medlemmer, og alle kostnader knyttet til kurset dekkes av STAFO.

Kurset gir en grunnleggende innføring i temaene: organisering av arbeidslivet, tillitsvalgtes rolle og rekruttering.Kurset gir også mulighet til å bli bedre kjent med STAFOs rådgivere og andre engasjerte STAFO-medlemmer.

For mer informasjon om kurset, se STAFOs hjemmeside eller se utlysningen her.

Hvis du ønsker å delta på kurset, må du gi meg beskjed innen 10. januar 2014.