For første gang i historien satser Jernbaneverket på en sentralisert utdanning av togledere

10 toglederaspiranter fra hele landet er nå tre uker ut i sin felles opplæring på Norsk Jernbaneskole på Grorud. Det er første gang Jernbaneverket gjennomfører sentral toglederopplæring, og mandag 19. september kommer de historiske aspirantene til sine respektive sentraler for å tilegne seg lokalkunnskap fra sitt område.

Aspirantene, som kommer fra Narvik, Trondheim, Hamar, Bergen, Drammen og Oslo, har i løpet av de første tre ukene ved Norsk Jernbaneskole gjennomgått alle typer ruteordre innenfor pensum. Diskusjonene omkring kjøretider og om hvorvidt rutene lar seg gjennomføre i praksis er intense, noe som vitnerom stort engasjement. Enkelte av kveldene har aspirantene etter eget initiativ arrangert gruppearbeider i et konferanserom på hotellet hvor de bor i Oslo sentrum. Her har de både laget og løser oppgaver i felleskap.

De er med andre svært flittige, og har raskt blitt varme i trøya i klasserommet «Solørbanen».

aspiranter 2011

Første Grorud-kull: Bak fra venstre ser vi Rune Nordstrand (Narvik), Fredrikrik Lia (Drammen), Jarle Ødegård (Drammen), John Inge Blomhaug (Trondheim), Simon Olaisen (Narvik),
Vibeke Gavin (Oslo), Maria Macqueen Tadesse (Bergen).

Foran fra venstre John Erling Eriksen (Hamar), Monica Johnsen (Narvik) og Christian Salthe (Oslo).

 

Klassen blir utvidet med nok en elev ved oppstart av fjernstyringsmodulen, nemlig Dagfinn Rein fra TSS Bergen.

Selv om utdanningen nå er sentralisert er skriveopplæringen minst like intens og krevende som da den ble gjennomført i de respektive togledersentralene. I begynnelsen var det mange slitne hoder mot slutten av dagen, men etter som ukene har gått og kunnskapen og forståelsen om emnet øker ser det ut til at dagene går lettere.

Likevel skal det nok bli godt for aspirantene å få et avbrekk fra skolebenken og komme en tur ut til det operative miljøet. Ikke minst blir det godt å kunne jobbe med litt mer enn bare
håndskriving av ruteordre og terping på kryssingsendringer.

Når aspirantene nå skal ha en ukes praksis i egen sentral er det meningen at de skal tilegne seg lokalkunnskap i geografi, stasjoneringssteder for arbeidsmaskiner og annen relevant informasjon knyttet til toglederområde de tilhører. Aspirantene skal også få opplæring i bruk av TTS-systemet, og i tillegg repetere og løse oppgaver knyttet til pensum.

Aspirantene skal gjennom mange tøffe tester og prøver før de alle forhåpentligvis er ferdig med bestått fjernstyringsprøve like før jul.

I tillegg til å bestå den vanlige fjernstyringsprøva, skal de bestå en egen Vicos-test, samt at de må avlegge kontrollprøve for togleder med minst 80 prosent score. Aller først skal de imidlertid bestå toglederprøva, og den avlegges i starten av oktober, fem uker etter oppstart.

Vi håper at alle, både medlemmer og ikke-medlemmer av Norsk toglederforening, tar godt i mot aspirantene når de nå kommer til sentralene!

Faggruppen vår har et stort behov for rekruttering og vi trenger flere gode kolleger, og det er en flott gjeng som er i gang på Grorud.

[quote style=»boxed»]Norsk toglederforening ønsker samtlige aspiranter lykke til med utdanningen og krysser fingrene for at alle kommer gjennom opplæringen og kan kalle seg togleder i løpet av året.[/quote]