Onsdag 17. mars klokken 14:30 ble det gjennomført digitalt årsmøte i Norsk toglederforening. Ordinært på valg var da styreposisjonene leder og kasserer, hvor valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg. I tillegg måtte det gjennomføres suppleringsvalg på nestleder, fordi foreningens nestleder gjennom de siste 8 år, Fredrik Jacobsen, nylig ble ansatt i en lederstilling med personalansvar.

Sverre M. Sæle er ny nestleder

Til tross for få dagers varsel klarte likevel foreningens valgkomite å utferdige en innstilling til ny nestleder før årsmøtedokumentene ble distribuert 3 uker før årsmøtet. Valgkomiteen foreslo da Sverre M. Sæle som ny nestleder.

Sverre har gjennom de siste 2 årene vært styremedlem og plasstillitsvalgt ved lokalavdelingen i Oslo. Årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens forslag, og Sverre ble med det valgt til ny nestleder i Norsk toglederforening frem til neste årsmøte.

Foreningens sittende leder og kasserer, som for øvrig også var på valg, ble begge gjenvalgt.

En rutinert tillitsvalgt takker av

Samtidig som gleden er stor over å få på plass en ny, dyktig nestleder, er det vemodig å miste en så rutinert nestleder som Fredrik. Han ble for første gang valgt til nestleder av årsmøtet tilbake i 2013, og innkasserer med det rekord som foreningens lengstsittende nestleder!

Nå går turen for hans del videre over til arbeidsgiversiden, som leder for de operative ruteplanleggerne. Vi ønsker Fredrik lykke til i ny jobb, og takker han for lang og tro tjeneste i Norsk toglederforening og Delta!

Digitalt årsmøte (med x-faktor-savn)

Årsmøtet ble ellers gjennomført som planlagt over Teams uten store vanskeligheter. Det er likevel ikke til å legge skjul på at vi gleder oss enormt til vi kan gjennomføre et normalt årsmøte igjen – med fysisk oppmøte, kurs, konferanse, hotellromhygge, festmiddag, høy musikk og enda høyere skråling.

Til alt hell sammenfaller vårt neste årsmøte med foreningens 20-årsjubileum – og vi er ikke mer beskjedne enn at vi setter i gang med planleggingen av dette allerede nå!