Alle medlemmer i Norsk toglederforening vil i dag motta innkalling til årsmøte 2021 per epost. For sikkerhets skyld publiserer vi også kunngjøringen her på hjemmesiden (last ned her). Er du medlem, men har ikke mottatt mail fra oss om dette? Ta i så fall kontakt på post@togleder.no eller bruk kontaktskjemaet vårt på forsiden.

Digitalt årsmøte uten kurs

Som følge koronapandemien har styret besluttet at årsmøte 2021 skal gjennomføres digitalt. Plattformen vi med all sannsynlighet kommer til å benytte til dette er Teams. Nærmere informasjon om de praktiske detaljene vil komme senere (samtidig som årsmøtedokumentene blir sendt ut).

Tidspunkt for årsmøtet er onsdag 17. mars, klokken 14:30.

Høstkonferanse som alternativ

Heldigitalt og 100% smittefritt årsmøte medfører dessverre også at vår tradisjonsrike årsmøtekonferanse ikke kan gjennomføres. Styret har likevel for sikkerhets skyld startet planlegging av en høst-konferanse (en gang i uke 45-47). Dette vil dog kun bli gjennomført dersom smittesituasjonen tilsier at det er fullt forsvarlig. Nærmere informasjon om en eventuell høstkonferanse 2021 kommer om ikke lenge.

Et jubileum nærmer seg

Norsk toglederforening ble som kjent stiftet ved årsmøte nr. 1 den 16. januar 2002. Det betyr at årets årsmøte blir vårt 20. ordinære årsmøte, og at Norsk toglederforening fyller 20 år den 16. januar 2022. Om ikke koronapandemien har gitt helt slipp til høsten, så er vi rimelig trygge på at 2022 blir et år hvor vi kan planlegge en skikkelig fest og feiring av vår forening!

Det er en fest vi virkelig ser frem til!