Forsvar arbeidsmiljøloven

Det har blitt foreslått å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og stortinget skal nå diskutere forslag om å «modernisere» arbeidsmiljøloven. Det argumenteres med at «Vi trenger en arbeidsmiljølov som er mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv» og «Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv». Regjeringen ønsker flere midlertidige jobber, lengre turnuser, tettere søndagsarbeid og mer overtid i perioder. Og med disse endringene skal vi altså få det mer fleksibelt på jobben.

De endringene til en ny arbeidsmiljølov som regjeringen har foreslått gjør at den enkelte medarbeider får en mindre fleksibel arbeidsdag enn i dag. Vi kan bli pålagt å jobbe mer overtid og flere kan presses til å jobbe lørdager og søndager. Lengre turnuser og arbeidsdager er greit for noen, men ikke for alle. Hvorfor skal det bli lov til å pålegge folk å jobbe mer overtid når det er mye å gjøre på jobben? Mange synes det er nok stress som det er, og at det er for lite tid til å være sammen med familien.

 

Mindre fleksibilitet

Når vernebestemmelsene i loven svekkes så går det ut over de som trenger vern mot arbeidsgivere som tøyer regelverket. En oppmykning av arbeidsregler er ikke et skritt mot et mykere samfunn, men det gir arbeidsgivere en større mulighet til å pålegge oss å jobbe på mer ubekvemme tider. For en del av oss kan det føre til at det blir mindre forutsigbart og større arbeidspress i perioder. [quote style=»boxed» float=»right»]-Vi reagerer på at det blir åpnet for økt bruk av midlertidige stillinger, lengre arbeidsøkter, mer overtid og hyppigere søndagsarbeid.[/quote]De som ikke jobber i fast turnus synes det er fint å kunne bestemme over egen arbeidstid. Fleksitid, avspasering og muligheter til å jobbe hjemmefra er populært. Men forslagene om å gjøre arbeidsmiljøloven mer «fleksibel» dreier seg om at vi kan jobbe lengre i strekk, jobbe mer overtid og oftere på lørdager, og for de som jobber turnus vil turnusene kunne bli lengre, eller skiftarbeidet bli mer ubekvemt og den enkelte ansatte har ikke mulighet til å si nei til å gå på jobb.

Fleksibilitet betyr altså at vi må jobbe lengre av gangen og på mer ubekvemme tidspunkter. Det er altså ikke spesielt moderne eller familievennlig at vi skal jobbe til vi sliter oss ut. Regjeringspartiene glemmer at loven gir rammer og rettigheter for det store flertallet av arbeidstakere og er en norm for hele arbeidslivet vårt. Selv om noen unngår, omgår eller bryter loven, blir ikke arbeidslivet bedre av at vernet i loven svekkes. Noen trenger å ha rammer for arbeidstida. Arbeidsplassene er forskjellige og det går en grense når arbeidstida går på bekostning av de ansattes helse. Vi vet at lengre arbeidsdager medfører økt risiko for både ulykker, skade og helse.

 

Mer søndagsarbeid

Stortinget diskuterer også om å fjerne søndagen som felles fridag. Arbeidsmiljøloven skal forandres slik at vi kan pålegges å jobbe oftere på søndager. I dag står det i norsk lov at søndagsarbeid “ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig”. Nå foreslår regjeringen at reglen skal snus, og at søndagsarbeid “skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig”. Dette virker som en uskyldig endring, men regjeringen gjør det til et poeng at reglen endres fra forbud til tillatt, og foreslår samtidig at vi skal kunne jobbe flere søndager i strekk.

Jeg forstår at mange må jobbe også på søndager, vi trenger at tog og buss går. Sykehus og sykehjem kan heller ikke stenge på søndager. Men det er ingen naturlov at alt skal være tilgjengelig og åpent hele uka. Søndagsarbeid går utover vårt sosiale liv, og det bør være svært gode grunner til at folk må jobbe på søndager. En felles fridag er bra for samfunnet og for familien. La søndagen være i fred.

Men så er det kanskje sånn at mange ønsker å kunne jobbe søndager. Og kanskje er det greit at skoleelever og studenter kan jobbe søndager hvis de ønsker det. Men hvis vi ikke stopper opp og tenker oss om, så vil mange av oss etter hvert få krav om å jobbe på søndager. Det blir vanskeligere å velge bort søndagsarbeid dersom det blir mer og mer vanlig virksomhet på søndager. Er kjøpesentrene åpne på søndager, må alle småbutikkene være åpne for å møte markedets konkurranse. Det må leveres ferske varer til butikkene, flere varer må produseres på søndager. Vektere må jobbe, varer må leveres, det må vaskes, flere busser og tog må settes opp osv. Til slutt blir det krav om at barnehager og fritidsordninger må gi tilbud. Dette gjør at færre kan stille opp på dugnader, og fritidsaktiviteter for barn krever at foreldrene engasjerer seg og deltar.

Det er mulig å beholde søndagen som en felles fridag hvis vi vil, men da må vi si ifra nå.

[quote style=»boxed» float=»right»]-Vi har alle et ansvar for å imøtekomme markedet og kundenes behov, men ikke på bekostning av de rettigheter en arbeidstaker har i dag.[/quote] Stort sett så trives vi og har det bra på jobben og de fleste arbeidsgivere sørger heldigvis for at arbeidsmiljøloven og andre lover følges i det daglige. Samtidig ser vi en økning i useriøse virksomheter som opererer på kanten av loven, bryter loven og bryter god forretningsskikk. Det har blitt mer krevende enn før å sikre ryddige forhold i deler av arbeidslivet. Forslagene om å svekke arbeidsmiljøloven kan være et håndslag til de mest useriøse arbeidsgiverne. Ut fra et konkurransehensyn vil det åpenbart være et fortrinn å ha avtaler om 12,5 timers arbeidsøkter uten overtidsbetaling. Forslagene fra regjeringen vil også gjøre det mer lønnsomt å ha uorganiserte ansatte.

Vi har alle et ansvar for å imøtekomme markedet og kundenes behov, men det må ikke gjøres på bekostning av de rettigheter en arbeidstaker har i dag.

 

Vi driver ikke skremselspropaganda

Jeg er medlem av Norsk toglederforening som er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Vi fører ingen kamp mot regjeringen eller regjeringspartiene. Likevel vil jeg at vi skal delta i den politiske streiken 28. januar 2015 sammen med de andre fagorganiserte i Norge. Vi bruker sterke ord for å advare mot å svekke arbeidsmiljøloven. Det er ikke skremselspropaganda, men vi er nødt til å si ifra når vi mener arbeidslivet og våre rettigheter som arbeidstakere blir svekket. Vi reagerer på at det blir åpnet for økt bruk av midlertidige stillinger, lengre arbeidsøkter, mer overtid og hyppigere søndagsarbeid. Vi forstår ikke hvorfor det er nødvendig å flytte makt fra arbeidstakere til arbeidsgivere, og hvorfor fagforeningenes muligheter til å ivareta arbeidstakernes interesser skal svekkes.

Gå inn på mittarbeidsliv.no for mer informasjon om streiken.