Fagbevegelsen til felles kamp mot omstritt lovforslag

robert_eriksson

Robert Eriksson og regjeringen får liten støtte for upopulært forslag. Foto: Thomas Haugersveen

Fredag presenterte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) et lovforslag for Stortinget om endring i arbeidsmiljøloven som har fått en samlet norsk fagbevegelse til å reagere på sterkeste måte. Forslaget vil gjøre det mulig for arbeidsgiver å benytte midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder uten vilkår. Dermed bryter forslaget med ett av de mest avgjørende prinsippene i norsk arbeidsliv, nemlig retten til fast ansettelse.

Det er allerede varslet generalstreik etter nyttår for å markere motstand mot forslaget.

Norsk toglederforening mener forslaget vil bety at mange norske arbeidstakere vil bli låst fast i permanent midlertidighet. De som først og fremst vil bli rammet er grupper som allerede stiller svakt på arbeidsmarkedet. Forslaget vil særlig ramme unge i etableringsfasen og kvinner. Forskning viser også at antallet midlertidige ansatte har nær sammenheng med forekomsten av arbeidsrelaterte ulykker. Norsk toglederforening støtter derfor den varslede generalstreiken.

«-Vi kan ikke sitte stille og se på at grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv utfordres på denne måten» sier leder i Norsk toglederforening Jens Heiberg. Han peker på at regjeringens forslag er svært dårlig begrunnet, og at erfaringene fra vårt naboland Sverige viser at en oppmykning i adgangen til midlertidige ansettelser ikke får flere inn på arbeidsmarkedet slik regjeringen hevder. «-Det virker som om regjeringen i dette tilfellet handler ut fra ideologisk overbevisning i stedet for å basere arbeidslivspolitikken på de faktiske forhold» sier han, og legger til at forslaget vil vesentlig forskyve maktbalansen mellom partene i arbeidslivet i arbeidsgivers favør, og føre til lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår for store grupper av norske arbeidstakere.

Forslaget får ikke direkte innvirkning på statlig sektor, der adgangen til midlertidige ansettelser reguleres av tjenestemannsloven. Men det er all grunn til å anta at det vil komme forslag om endringer i denne loven for å harmonisere reglene i statlig sektor med det øvrige arbeidslivet.