Vi tilbyr medlemmer å kjøpe sekk med Norsk toglederforenings logo til rabattert pris

Et vanlig spørsmål fra medlemmene er om de kan en ny sekk ettersom den gamle har gått i stykker etter lang tids intensiv bruk. Grunnen til at vi gir alle nye medlemmer en sekk, er at vi gjerne vil at medlemmene benytter våre sekker. Men vi har dessverre ikke økonomi til å kjøpe inn nye sekker til medlemmene dersom de går i stykker.

Vi har derfor bestemt oss for å tilby alle medlemmer å kjøpe ny sekk til en rabattert pris av kr. 500,- pr. sekk. Er du medlem og ønsker ny sekk, ta kontakt med foreningsleder.