Er du fornøyd med forslaget til Nasjonal transportplan?

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget holder høring om forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023.

I den forbindelse er Norsk toglederforening bedt av YS om å bidra med faglige innspill, og gitt anledning til å fremlegge innspillene for komiteen i et høringsmøte. Dette er en meget god mulighet for å bidra med vårt syn på hva som bør prioriteres innen jernbanesektoren i den kommende tiårsperioden.

Medlemmer av Norsk toglederforening som har velbegrunnede synspunkter eller innspill til Nasjonal transportplan bes sende disse til foreningsleder senest tirsdag 30. april.