Prøv deg som togleder i din egen stue

Dersom du vil prøve deg som togleder i et trygt miljø, er det ingen ting som slår simulatorsenteret på Norsk jernbaneskole. Simulatoren ved simulatorsenteret er en tro kopi av strekningen Asker – Eidsvoll, og benyttes til opplæring og kompetansetrening for togledere i Jernbaneverket.

For den som vil prøve seg som togleder i sin egen stue finnes det heldigvis flere togledersimulatorer der ute. Jeg vil anbefale både amatører og profesjonelle å sjekke ut nettsiden Simsig. Der kan du laste ned et utall av gratis togledersimulatorer. Simulatorene er fra Storbritannia, og er alle bygget på samme underliggende programstruktur. Trafikkreglene er naturligvis noe annerledes enn her, men de er absolutt ikke vanskelig å sette seg inn i. Som togleder kan jeg si at disse simulatorene er svært realistiske.

Hvem vet, kanskje finnes det et toglederemne i deg også?