29. mars opplevde vi en teknisk feil i GSM-R som førte til en landsdekkende togstans.

Dessverre opplevde vi igjen at varslingen fra OPM til togleder var mangelfull eller helt fraværende. NTF har derfor i brev til Trafikkdirektøren krevd en gjennomgang av blant annet kompetansen til personalet ved OPM som håndterer feilmeldinger og viderevarsling av slikt.