NTF møtte mandag Trafikkdirektøren i et uformelt møte for en prat om noen av Trafikk og Markeds planer.

Mandag 13. august var NTF innkalt til et uformelt møte med Trafikkdirektøren. I dette møtet ble vi informert om at Trafikk og Marked (T&M) ville igangsette et prosjekt med bakgrunn i en sårbarhetsanalyse for trafikkstyring som er utarbeidet av Veritas og rapport om felles teknisk plattform for CTC i Norge. Prosjektet skal se på hele organiseringen av trafikkstyring, med et fokus på effektivitet og ikke minst redundans. Med redundans i trafikkstyringen menes at man må organisere driften på en slik måte at Trafikkstyringssentraler kan ta over for hverandre i kritiske situasjoner. I forbindelse med effektivitet ønsker Trafikkdirektøren at det nok en gang skal gjøres en gjennomgang av antallet Trafikkstyringssentraler og deres lokasjoner.

I forbindelse med prosjektet varsler T&M om at man vil be om midler i Nasjonal Transportplan til både bygging av redundante systemer og ny fjernstyringsplattform. Pr. nå foreslås det å avsette 500 mill. til redundante systemer og 500 mill. til ny fjernstyring, totalt et beløp på 1
milliard kroner.

Når det gjelder den tekniske delen av prosjektet som omhandler redundans og en ny felles fjernstyringsplattform som vil være lik for hele landet har NTF ingen problemer med å støtte dette arbeidet. Foreningen har gjennom årene gjentatte ganger påpekt sårbarheten ved at sentralutrustning, selv om den er dublert ofte er plassert på ett og samme geografiske sted. Vi
har også vært kritiske til at det svært liten mulighet til å overta strekninger for hverandre i krisetilfeller. Dette arbeidet hilser vi velkommen.

Når det gjelder nok en gjennomgang av antall Trafikkstyringssentraler og deres fremtidige lokasjoner er det med en viss skepsis vi mottar dette budskapet. At vi er skeptiske er i stor grad historisk betinget. Mange av oss husker fortsatt trusselen om nedleggelse av arbeidsplasser på blant Tss Hamar og all uroen dette førte med seg, selv om dette nå er en del år siden.

NTF blir selvfølgelig invitert til deltagelse i arbeidet i prosjektet og vi vil selvfølgelig bidra i arbeidet med vår kompetanse for å gjøre en best mulig jobb for våre medlemmer. Representanter fra styret vil i løpet av høsten besøke medlemmene for å informere mer om prosjektet etter hvert som vi blir mer kjent med dette.