Sikkerhetskomiteen

Etter en litt treg start på året er nå Norsk toglederforenings sikkerhetskomité (SK) endelig fulltallig og operasjonell. NTF lyste ut ledige verv som medlem av sikkerhetskomiteen tidlig i mars, og frem til søknadsfristen 22. april har responsen fra foreningens medlemmer vært god. Som leder av SK har jeg fått erfare at togledere er et svært engasjert og arbeidsvillig folkeslag.

I prosessen med å sette sammen en velfungerende arbeidsgruppe har det vært et uformelt mål å sørge for bred og variert representasjon blant medlemmene. Dette føler jeg vi har oppnådd – medlemmene stammer fra diverse sentraler i landet, og har ulik bakgrunn og fartstid i etaten. De til nå omtalte medlemmer er som følger:

Øystein Bergseng – TSS Oslo

Geir Håkon Bjørklund – TSS Hamar

Hugo Eliassen – TSS Bergen

Roger Venner – TSS Hamar (Norsk jernbaneskole)

Som et supplement til denne fargerike gjengen må det nevnes at undertegnedes opphav er TSS Drammen.

Sikkerhetskomiteen vil nå snarlig sammenkalle til årets første møte. Her vil vi avklare en del praktiske forhold, samt starte jobben med å velge ut viktige fokusområder. Resultatet av dette og øvrig komitéarbeid vil bli presentert for foreningens medlemmer på våre nettsider.

Har du spørsmål eller innspill til sikkerhetskomiteen, kan du sende oss en epost på: sikkerhet@togleder.no.