NYBYGG: I fjerde etasje i dette bygget skal TSS Hamar finne hus fra omlag 1. september.

NYBYGG: I fjerde og øverste etasje i dette bygget skal TSS Hamar finne hus fra omlag 1. september.

HAMAR:

Etter mange års kamp, konkluderer Norsk toglederforening med at det endelig blir ny sentral for toglederne på Hamar. 15. august i fjor ble spaden satt i jorden, og bygget har raskt tatt form. Fra 1. september blir TSS Hamar å finne i toppetasjen på bygget som føres opp i tilslutning til administrasjonsavdelingens lokaler på Espern, et par steinkast unna Hamar stasjon.

 

Sju «benker»

Ettersom årene har gått, har TSS Hamar vokst ut av sine nåværende lokaler på Hamar stasjon. I dag er sentralen arbeidsplass for i alt 27 personer, og det er grunn til å anta at den totale staben bikker 30 medarbeidere i løpet av inneværende år. Av disse 27, er tre rutekontorister, fire arbeider som toginformatører, ledelsen består av to personer og resten er trafikkledere.

I den nye sentralen avsettes i alt fem fjernstyringsplasser til trafikkledere, og to plasser til toginfo. I tillegg skal en arbeidsplass for vaktleder inn. Totalarealet for kontrollrommet er 170 kvadratmeter. Kontrollrommet får tilstøtende kjøkken med alle moderne fasiliteter.

KONTROLLROM: Kontrollrommet ved nye TSS Hamar blir på 170 kvadratmeter, og får det ypperste av byggmessig teknisk utstyr.

KONTROLLROM: Kontrollrommet ved nye TSS Hamar blir på 170 kvadratmeter, og får det ypperste av byggmessig teknisk utstyr.

Bygget overleveres Jernbaneverket allerede 1. juli. Trafikk har i samarbeid med baneavdelingen, valgt en togfri helg i månedskiftet august/september for flytting. Fra 2. september er det altså å forvente at trafikken på Solørbanen, Rørosbanen, Dovrebanen og Raumabanen er styrt fra den nye sentralen. I tillegg til kontrollrommet får TSS Hamar et rutekontor på drøyt 40 kvadratmeter med fire arbeidsplasser, 4 kontorer for administrasjon, samt et møterom/beredskapsrom. Det bygges garderober med dusj og skapplasser for sentralens medarbeidere.

 

BEREDSSKAPSROM: Sentralen ustyres med et beredsskapsrom, der både gulv, tak og vegger er i glass. Rommet utstyres i tillegg som et møterom, og kan benyttes til det i ordinære situasjoner.

BEREDSSKAPSROM: Sentralen ustyres med et beredsskapsrom, der både gulv, tak og vegger er i glass. Rommet utstyres i tillegg som et møterom, og kan benyttes til det i ordinære situasjoner.

SOLGUL: Den ene veggen på kløkkenet er malt solgul. Mange av veggene i sentralen er i glass.

SOLGUL: Den ene veggen på kløkkenet er malt solgul. Mange av veggene i sentralen er i glass.

Interesserte byggherrer

I de øvrige etasjene i bygget skal baneavdelingen, signalavdelingen og elkraft ta hus. Blant annet blir det verksted og kaldtlager i disse etasjene. Det er hamarfirmaet Utstillingsplassen A/S som er byggherre. De har lenge uttrykt stor interesse for selve kontrollrommet. Naturlig nok, kanskje, da dette er ganske spesielt. Slik NTF har forstått det, blir kontrollrommet dermed utstyrt med det ypperste av bygningstekniske fasiliteter. Det er sørget for blant annet spesiell belysning. I stedet for lamper, er alle takplater erstattet med lysplater, som kan reguleres på flere nivåer. Benkene bygges i repos, og det blir anledning til hvile og pause både på kjøkken og i selve kontrollrommet.

Den nye sentralens totalareal er 350 kvadratmeter. Vi antar at Norsk toglederforening får rikelig med fysisk boltreplass i et av de nye kontorene, og gratulerer toglederne på Hamar med at de endelig får moderne og gode fysiske arbeidsforhold.