Selv om foreningen er vant med stor interesse for det årlige kurset overgikk antall påmeldte alle forventninger. Hvilken forening kan vel skilte med at over 30% av medlemmene takker ja til å komme på kurs? Norsk toglederforening kan faktisk det.At dette utgjør ca. 20% av alle landets togledere gjør dette til en viktig arena for toglederne i Norge.

Kurs

kurs_med_are

Are Sand, en engasjert kursholder

Årets program hadde i to fokusområder. Dag 1 ble viet til å gi de fremmøtte en innføring i konflikthåndtering.

Til dette hadde vi hentet inn en intern ressurs fra STAFO gjennom Are Sand. Are er en av STAFOs fast ansatte rådgivere og en mye brukt kursholder i STAFOs egne kurs. De som har vært på kurs med Are vet at han er i stand til å foredra om de mest trauste temaer på en engasjerende og lærerik måte. Are har mange års erfaring som rådgiver og er god til å bruke selvopplevde eksempler i sine foredrag.

Foredraget om konflikthåndtering fikk mang en deltager til å nikke gjenkjennende da Are trakk opp eksempler på konflikter som startet som bagateller, men som endte opp som store arbeidsmiljømessige utfordringer.

Lars Ola Bækkevold

Lars Ola Bækkevold

Det har nærmest blitt en tradisjon at Lars Ola Bækkevold kommer til Norsk toglederforenings kurs for å holde et innlegg. I år er det 3. gangen han er hos oss for å utveksle tanker og ideer om alt fra sikkerhetsstyring til praktisk utførelse av sikkerhetstjeneste og bruk av togledersimulator som verktøy for kompetansevedlikehold. I år var det knyttet stor spenning til hva Bækkevold kunne si om tankene arbeidsgiver hadde i forbindelse med vårens kompetansedager for togleder (PTT). Ryktene om at arbeidsgiver ønsket å innføre karaktersetting for simulatortreningen hadde svirret en god stund. Det man nok var mest kritisk til var manglende involvering av foreningen i prosessen.

Lars Ola redegjorde for at man nå tenkte seg å sette karakter på den enkeltes utførelse av simulatorpassene, men at denne karakteren ikke skulle meddeles den enkelte. Karakteren var tenkt brukt kun til føring av statistikk og for å vite på hvilke områder kompetansehevende tiltak skulle settes inn. I denne saken var det stort og kritisk engasjement i salen. Det var en entydig forsamling som ikke la skjul på hva toglederne mente om saken. Når man vet at forsamlingen besto av ca. 20% av landets togledere var representert i salen, er det all grunn til å tro at innvendingene som ble fremført er representative for hva alle landets togledere mener om saken.

m__tesalen5

En engasjert forsamling hadde mange spørsmål til Sikkerhets- og kvalitetssjefen

Norsk toglederforening kjenner Bækkevold som en fornuftig mann som er flink til å ta med seg innspill fra vår faggruppe. Derfor er det all grunn til å håpe at kommentarer og innspill som ble gitt, blir vektlagt i det videre arbeidet.
Sett i lys av dette er et på plass med en stor takk til en engasjert og kunnskapsrik forsamling for at man sier sin hjertens mening i en så viktig sak.Avslutningsvis i denne saken gjør vi oppmerksom på at foreningens leder og nestleder jobber videre med saken og at det vil komme mer informasjon så snart arbeidet er avsluttet.

Årsmøte, valg og lederskifte

Som avslutning av dag en var det tid for årsmøte i foreningen, og med dette tid for lederskifte. Det var ingen hemmelighet for de fremmøtte at sittende leder Roger Venner ønsket avløsning fra vervet som foreningens topptillitsvalgte.

Bakgrunn for et ønske om lederskifte

Roger Venner

Avtroppende leder Roger Venner

Roger har vært foreningens leder helt siden den spede begynnelse i 2002. Siden den gang har arbeidsbelastningen for de tillitsvalgte i Norsk toglederforening økt formidabelt, spesielt har nok dette vært tilfelle for lederfunksjonen. Ettersom årene har gått har foreningen blitt stadig mer respektert og anerkjent som en viktig del av virksomheten Jernbaneverket. Særlig gjelder dette innenfor foreningens prioriterte områder som kompetansevedlikehold for togleder og ikke minst trafikksikkerhet. Disse fokusområdene kommer i tillegg til det som er enhver personalorganisasjons viktigste arbeidsområde, nemlig medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. At arbeidsbelastningen for en tillitsvalgt i vår forening er blitt så mye større må vi ta til inntekt, og ikke minst som et kompliment for den jobben som er blitt gjort gjennom årene. Det er knapt noen sak innenfor våre satsingsområder som avgjøres uten at Norsk toglederforening har en finger med i spillet.

Jens_2

Nyvalgt leder i Norsk toglederforening Jens Heiberg

Forklaringen på hvordan vi er kommet i denne posisjonen skyldes i stor grad den jobben som er nedlagt av alle tillitsvalgte på alle nivåer, men kunne ikke vært oppnådd uten engasjerte medlemmers støtte. I tillegg til å være foreningens leder har også Roger vært ansatt som simulatorinstruktør et drøyt år. Aktiviteten ved simulatoren har også vært en medvirkende faktor for at Roger har ønsket å tre tilbake.

[quote style=»boxed»]- Jeg har innsett at min stilling på jernbaneskolen ikke lar seg kombinere med det å være leder av foreningen. Dermed sto jeg egentlig igjen med to valg; fortsette som leder av foreningen eller fortsette som simulatorinstruktør. Tidlig i høst var det ikke opplagt hvilket valg jeg skulle gjøre. Gjennom høsten har Jens og jeg snakket mye om problemstillingen, og det var etter utfordring fra meg at Jens etter noen dagers betenkningstid sa seg villig til å stille som lederkandidat sier Roger.[/quote]

At Roger ønsket å gå av som leder ble gjort kjent for medlemmene i forbindelse med høstens rundreise til alle lokalavdelingene. Med på denne reisen var også nestleder Jens Heiberg. Samtidig med at Rogers avgang ble signalisert, lanserte leder og nestleder et forslag for medlemmene som etter deres mening ville sikre en kontinuitet i ledelsen av foreningen. Dette forslaget innebar at Jens ble gitt opprykk til leder og at Roger, som avtroppende leder, fullførte perioden som sto igjen av nestledervervet. I forbindelse med at Roger bestemte seg for å ikke stille til gjenvalg, ble selvfølgelig valgkomiteen informert om beslutningen. Som et innspill til valgkomiteens arbeid ble forslaget om bytte av posisjoner for Roger og Jens, også forelagt Arild Horge som leder valgkomiteen.

Valget

Før årsmøtet gikk til valg overlot valgkomiteens leder Arild Horge det til Roger å presentere valgkomiteens innstilling på ny leder. Ikke overraskende hadde man landet på Jens Heiberg som kandidat til ledervervet. At valgkomiteen hadde truffet godt med sin innstilling bekreftet det påfølgende valget gjennom at Jens Heiberg ble enstemmig valgt til ny leder for en periode på 2 år.

Rolf Søberg

Rolf Søberg takkes etter 4 års innsats som foreningens kasserer

I tillegg til valg av leder sto også valg av kasserer på agendaen. Rolf Søberg som har håndtert foreningens økonomi med jernhånd de siste to periodene (4 år) hadde meddelt valgkomiteen at han ønsket avløsning. Valgkomiteens innstilling til ny kasserer var Rune Stuve for den neste perioden. Nok en gang viste det seg at valgkomiteen hadde gjort jobben sin og Rune ble valgt enstemmig av årsmøtet. Som følge av at Jens rykket opp og ble leder sto nå nestledervervet ubesatt. Dermed ble det nødvendig med et suppleringsvalg til dette vervet. Eneste kandidat til vervet var avtroppende leder Roger Venner som ble valgt for gjenstående del av perioden, 1 år.

Da valgene var gjort og årsmøtet avsluttet ble, nå avgåtte leder, Roger spurt om hvordan han så på situasjonen med å ikke lenger være den som fronter foreningen videre. Til dette forklarte Roger at det har vært svært viktig for ham å vite at årsmøtet har hatt en god og engasjert kandidat til ledervervet når han nå trer tilbake. Som Roger selv sier:

[quote style=»boxed»]Etter å ha vært leder av foreningen i 11 år, og ikke minst vært med å danne den, er det ikke med lett hjerte man forlater skuta. Når tiden engang er inne for et lederskifte er det godt å vite at foreningen nå ledes videre av en mann som har minst like store ambisjoner på vegne av foreningen og dens medlemmer som jeg selv har hatt i alle disse årene. Jeg vet hva Jens står for etter å ha hatt ham som nestleder i til sammen 5 år. Derfor kan jeg trygt si at det ingen grunn til bekymring på grunn av dette lederskifte, snarer tvert i mot.[/quote]

 

Etter årsmøtet består dermed styret i Norsk toglederforening av følgende personer:

Leder Jens Heiberg Tss Oslo
Nestleder Roger Venner Tss Hamar
Kasserer Rune Stuve Tss Hamar
Styremedlem Arne Kristvang Tss Drammen
Gry Rogne Tss Oslo
Janet Trønnes Tss Hamar
André Forsmo Tss Trondheim
Steinar Heimnes Tss Bergen
Varamedlem Magne Arnesen Tss Oslo