Vi endrer kontingent og sender faktura

Vi minner om at kontingenten har økt med kr. 8,- til kr. 378,- pr. måned. Dette i henhold til vedtektene som sier at vi skal ha en årlig kontingentøkning som tilsvarer 2/3 av den prosentsats som STAFO benytter til økning av kontingent for samme år.

Samtidig vil vi minne om at alle medlemmer bør kontrollere at de faktisk blir trukket i kontingent til Norsk toglederforening. Vi har dessverre hatt en hel del problemer med at arbeidsgiver ikke trekker kontingent (grunnet ubrukelige datasystemer). Noen medlemmer er til alt overmål trukket kontingent til en annen fagforening som de ikke er medlem av, i stedet for til NTF. Dette er selvfølgelig svært uheldig. Dersom du som medlem i NTF er trukket en annen sum enn kr. 378,- til medlemskontingent (trekk fagforening), går pengene til noen andre. Det er i så fall viktig at du tar kontakt med arbeidsgiver for å avklare forholdet.

Ettersom arbeidsgiver ikke har kontroll på trekk av medlemskontingenten, ble vedtektene endret på årets årsmøte slik at vi nå vil sende faktura til medlemmer som ikke får sin kontingent trukket i lønn. Dette er ingen heldig situasjon, og det er faktisk slik at staten som arbeidsgiver (og Jernbaneverket i dette tilfellet) har forpliktet seg gjennom sentral særavtale til å sørge for at det gjennomføres trekk av medlemskontingent når en fagforening ber om det.

Vi har tatt problemet med manglende trekk av medlemskontingent opp med Jernbaneverket, men de virker ikke å se særlig alvorlig på saken. Deres forklaring er at datasystemene er ubrukelige. Så får vi se om de evner å endre systemene slik at problemet forsvinner så snart som mulig. Inntil det skjer, er det som sagt viktig at alle medlemmer følger med på at de blir trukket i medlemskontingent, og at dette skjer til riktig fagforening.