Kontingentendring

  Vi endrer kontingent og sender faktura Vi minner om at kontingenten har økt med kr. 8,- til kr. 378,- pr. måned. Dette i henhold til vedtektene som sier at vi skal ha en årlig kontingentøkning som tilsvarer 2/3 av den prosentsats som STAFO benytter til økning av kontingent for samme år. Samtidig vil vi minne