Forbedrede rutiner for å bekjentgjøre endringer i beredskapshåndboka.

Det gjøres til stadighet endringer i beredskapshåndboka. Mens de fleste av endringene er uten betydning for det operative miljøet, er andre endringer er viktige å kjenne til. Tidligere har vurderingen av hva som er viktig å kjenne til for toglederne blitt foretatt av linjeledelsen. Dette har ikke fungert tilfredstillende.

I tillegg har det vært et problem at endringer i styringssystemet har blitt bekjentgjort før de relevante dokumenter har vært oppdatert i styringssystemet. Det blir lett meningsløst å sende ut informasjon om endringer som ingen vet hva innebærer. Dette har ført til usikkerhet blant medlemmene om hvordan de skulle forholde seg til beredskapshåndboka og bestemmelsene i denne.

I begynnelsen av april tok foreningen saken opp med TS med sikte på å komme fram til bedre rutiner for bekjentgjøring av endringer i beredkapshåndboka. Vi ble da enige om følgende ordning:

  • For det første skal endringer i beredskapshåndboka ikke bekjentgjøres før endringene er publisert i styringssystemet.
  • For det andre skal endringer i beredskapshåndboka bekjentgjøres for alle togledere, slik at vi ikke risikerer at viktig informasjon ikke når fram til den enkelte.