Tariffoppgjøret i staten endte med brudd fredag ettermiddag. Nå får Riksmeklingsmannen oppgaven med å finne en løsning som kan forhindre konflikt.

YS Stat, LO Stat og Unio, med rundt 100.000 statstilsatte i ryggen,  mener at staten ikke har vist vilje til å løse noen av de viktigste utfordringene i årets tariffoppgjør:
– For liten økonomisk totalramme.
– Et tafatt økonomisk tilbud på likelønn.
– Uakseptabel innretning på likelønn.
– Angrep på arbeidstidsordningene.

– Statens siste tilbud er rett og slett en god søknad om å få bryte forhandlingene og velte ansvaret for å finne en løsning over på Riksmeklingsmannen. Den søknaden er innvilget, sier Pål N. Arnesen leder i YS Stat, Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat og Arne Johannessen i Unio.
 
De mener at statens forslag til løsning på likelønnsutfordringene ikke vil gi varig effekt.

– Fordi staten vil droppe sentrale justeringsforhandlinger, og gi likelønnsmidler kun lokalt til utvalgte virksomheter, blir dette dessuten et inngripen i tariffsystemet i staten. Det er utenkelig at vi kan gå med på dette, sier de tre.

De er også svært overrasket over at staten fullstendig har oversett kravene om lønnsopprykk etter omsorgspermisjon. Det samme gjelder ti dager lønnet permisjon for å ta seg av pleietrengende foreldre.

– Dette er små økonomiske krav som på sikt vil gi viktige effekter for likelønn og likestilling.

– Vi oppfatter våre krav som ansvarlige, og er derfor skuffet over at vi havner hos Riksmeklingsmannen med så stor avstand mellom tilbud og krav. Dette blir garantert noen tøffe runder, sier de tre.

En mekling i staten vil starte i løpet av neste uke, og en eventuell konflikt vil kunne tre i kraft i slutten av mai.