Han var direktør for NSB Gods i 1994-1998, styreformann og senere adm.dir. i BaneTele i perioden 2002-2007.

Bjørn Kristiansen har lang ledererfaring fra flere større selskaper. Han har arbeidet med ledelse, markedsføring, logistikk og IT. Han er utdannet ingeniør fra Oslo tekniske skole i 1977 og sivilingeniør fra University of Idaho i USA i 1981.

Bjørn Kristiansen er nå deleier, partner og ansvarlig for forretningsutvikling og salg i selskapet Worksoft AS. Fra 2002 til 2007 var han styreformann og senere adm.direktør i BaneTele AS. Tidligere har han hatt lederstillinger i Posten, Norgestaxi og i rederiet Fred.Olsen &co. Mest kjent fra jernbanerelatert virksomhet er han fra sin tid som konserndirektør i daværende NSB Gods i perioden 1994 til 1999. Bjørn Kristiansen er også styreleder i arbeidet med NEW-corridor som er en utvikling av en mulig ny transportkorridor mellom USA og Kina via Narvik Havn og Ofotbanen.

Kristiansen vil være på plass i sin nye jobb så snart som mulig.