På Norsk Jernbaneskole er man nå godt i gang med årets periodiske togledertrening (PTT). De første møtte opp på jernbaneskolen mandag 25. februar mens siste dag for PTT er ikke før i begynnelsen av juni. Mange er nervøse og spente på hva dagen på jernbaneskolen vil bringe, og man har sett at mange møter med noe «høye skuldre» til PTT.

For å gi et innblikk i hvordan noen av våre medlemmer har opplevd årets PTT har vi tatt en prat med toglederne Thorleif Haugteig (Tss Trondheim), Vegard Kjendlie (Tss Hamar) og Ida Bøe (Tss Oslo) om deres opplevelse av dagen på skolen. Thorleif, Vegard og Ida ble oversendt noen spørsmål på mail i etterkant av PTT og nedenfor kan du se hva de svarte.

 

 1. Hvor relevant og realistisk opplevde du øvelsene i simulator?
 2. Kan du si noe om lengden på dagen?
 3. Hva synes du om innholdet både i den praktiske og teoretiske delen?
 4. Hvordan opplevde du samspillet med instruktørene?
 5. Hvordan var tilbakemeldingene som ble gitt?
 6. Mange av våre medlemmer har ikke deltatt på PTT enda, og en rekke av disse er spente på hva som vil møte dem på Jernbaneskolen. Kan du si noe om din opplevelse? Er det grunn til å grue seg til årets togledertrening?

Vegard_kjendlie_webVegard Kjendlie Togleder ved Tss Hamar

[quote style=»boxed»]Jeg opplevde årets PTT som en lærerik dag, som jeg fikk mye ut av. Jeg fikk både øvd på ting jeg gjør i mitt daglige virke, og på ting som jeg ikke er så ofte er borti. Dette synes jeg personlig er veldig viktig. Opplegget for dagen synes jeg også var veldig bra. Så min anbefaling er å møte opp og glede seg til en lærerik dag på Grorud sammen med andre togledere.[/quote]

 

 1. Øvelsene synes jeg er både realistiske og relevante. Når du går inn i simulatoren sitter du jo litt og venter på at ting skal skje, men når ting setter i gang, så blir det jo som du faktisk er på jobb og gjør alle dine oppgaver som du ville gjort på sentralen. Instruktøren som sitter og svarer på alle telefonene er flink til å gjøre det reelt.
 2. Lengden på dagen er grei og det er veldig bra at det er satt av såpass med tid at ting ikke bare blir stress. For min del, kunne det gjerne blitt lagt over to dager neste år. Da kunne vi fått lagt inn enda flere ting å øve på i simulatoren.
 3. Jeg er veldig fornøyd med begge delene. Briefingen vi hadde før øvelsen startet syns jeg var veldig bra, men det kunne gjerne blitt lagt til et arbeidstog i øvelsen med anleggsområde jernbane. Kanskje det også kunne vært et litt større område enn ved den øvelsen dere hadde nå.
 4. Jeg opplevde samspillet med alle instruktørene som veldig bra.
 5. Tilbakemeldingene etter øvelsen var veldig fine, godt å få tilbakemelding. Jeg syns det er bra at instruktørene var pirkete på ordlyder og kom med både ris og ros om hvordan de syns jeg hadde gjort det i simulatoren.
 6. Jeg sitter igjen med en veldig god opplevelse etter den dagen jeg hadde på Grorud. Jeg gruer meg alltid litt når jeg skal på slike ting, men skjønner egentlig ikke hvorfor jeg gjør det. Vi trener jo kun på ting vi skal kunne, og det er ingen som «halshugger» deg om du gjør småfeil. Vi er jo der tross alt for å lære!

 

 

Torleif_Haugteig_webThorleif Haugteig Togleder ved Tss Trondheim

 

 1. Øvelsene synes jeg er både realistiske og relevante. Når du går inn i simulatoren sitter du jo litt og venter på at ting skal skje, men når ting setter i gang, så blir det jo som du faktisk er på jobb og gjør alle dine oppgaver som du ville gjort på sentralen. Instruktøren som sitter og svarer på alle telefonene er flink til å gjøre det reelt.
 2. Lengden på dagen er grei og det er veldig bra at det er satt av såpass med tid at ting ikke bare blir stress. For min del, kunne det gjerne blitt lagt over to dager neste år. Da kunne vi fått lagt inn enda flere ting å øve på i simulatoren.
 3. Jeg er veldig fornøyd med begge delene. Briefingen vi hadde før øvelsen startet syns jeg var veldig bra, men det kunne gjerne blitt lagt til et arbeidstog i øvelsen med anleggsområde jernbane. Kanskje det også kunne vært et litt større område enn ved den øvelsen dere hadde nå.
 4. Jeg opplevde samspillet med alle instruktørene som veldig bra.
 5. Tilbakemeldingene etter øvelsen var veldig fine, godt å få tilbakemelding. Jeg syns det er bra at instruktørene var pirkete på ordlyder og kom med både ris og ros om hvordan de syns jeg hadde gjort det i simulatoren.
 6. Jeg sitter igjen med en veldig god opplevelse etter den dagen jeg hadde på Grorud. Jeg gruer meg alltid litt når jeg skal på slike ting, men skjønner egentlig ikke hvorfor jeg gjør det. Vi trener jo kun på ting vi skal kunne, og det er ingen som «halshugger» deg om du gjør småfeil. Vi er jo der tross alt for å lære!

 

emoticonIda Bøe Togleder ved Tss Oslo

 1. Jeg opplevde scenarioene som veldig relevante og realistiske. Som togleder i Oslo så er en aldri borti det å varsle etter varslingslista ettersom vaktleder er den som i en normalsituasjon tar seg av dette. Jeg syns det er veldig fint å få ta del i også denne oppgaven siden det gir et «nytt» perspektiv på jobben vår.
 2. Syns det er litt lenge for en jernbanesjel å ha en dag som ikke slutter før 17. Å sette av en helt time til lunsj når denne står ferdig servert er bortkastet. Så forslaget mitt er å begynne litt tidligere, og korte inn på lunsjen. Et annet forslag er å legge opp timeplanen etter togtidene. Tror de alle fleste bruker lokaltoget fra Oslo på morgenkvisten, og til Oslo på ettermiddagen, da kan en godt starte kvart på/over.
 3. Den praktiske delen liker jeg veldig godt, både innhold og gjennomføring. Teoridelen ble litt ustrukturert. Jeg syns det er veldig fint med tid til erfaringsutveksling og å høre om hvordan man har det på andre steder. Denne gangen følte jeg det ble opp til hver gruppe hvor sosiale de skulle være. Det var ikke så mye teori en skulle gjennom (og det var fint) derfor kunne det godt vært gruppeoppgaver eller diskusjoner, basert på emner som var bestemt på forhånd, og som alle hadde forberedt seg litt på.
 4. Det var kun teoriinstruktøren som ønsket oss velkommen og introduserte programmet. Det kunne med fordel vært instruktører fra simulatoren med på presentasjonen av programmet. Det er ikke så store forhold der oppe, og det virker litt merkelig at simulatorinstruktørene er så opptatt at de ikke kan være der hverken ved oppstart eller avslutning av dagen.
 5. Siste pass i simulatorene fikk jeg for første gang en instruktør jeg ikke jobber sammen med til daglig, og det er mye bedre (i hvert fall for meg) å få tilbakemelding av en instruktør en ikke jobber med. Det er fort gjort at det blir litt mye tull og tøys når tilbakemeldingene skal gis av noen du kjenner godt.
 6. Til slutt så vil jeg si at seansen i togleder-simulatoren på Grorud er et av de bedre kursopplegg vi er pålagt å gjennomføre. Hver gang jeg har vært der har jeg forberedt meg godt, men likevel er det mange ting en feiler på. Det er lett å lære når en får direkte og konkrete tilbakemeldinger. Simulatoren er ingen ting å grue seg for, tvert imot syns jeg det er veldig bra at vi får øve på sikkerhetskritiske ting i et ufarlig miljø.