Norsk toglederforenings sikkerhetskomité søker medlemmer

Norsk toglederforenings sikkerhetskomité (SK) representerer NTF i sikkerhetsarbeidet, og behandler sikkerhetsmessige spørsmål og saker etter innspill fra foreningens styre eller medlemmer. SK velger selv hvilke saker som til enhver tid skal behandles, og kan også behandle øvrige saker etter eget initiativ.

Dagens situasjon for togledere er krevende. Mens den daglige driften er preget av rekordhøy aktivitet på jernbanen og fokus på punktlighet, er fremtiden til tider usikker og uoversiktlig. Regelverk og operative dokumenter endres stadig, mens nye arbeidsrutiner og arbeidsverktøy blir introdusert fortløpende.  I denne hverdagen er det viktig at vi togledere, som skal ivareta sikkerheten, er synlige og blir hørt.

Som medlem av NTFs sikkerhetskomité får du anledning til å påvirke sikkerhetsarbeidet i JBV i positiv retning for togledere og annet operativt personale. Noen viktige arbeidsområder:

–          Behandle saker etter innspill fra NTFs styre eller medlemmer

–          Utarbeide høringssvar (eksempelvis TJN) og besvare andre henvendelser

–          Delta i sikkerhetsanalyser på vegne av NTF

–          Komme med uttalelser vedrørende sikkerhetsmessige spørsmål

Deltagelse i SK gir rett til permisjon med lønn iht. Hovedavtalen, og eventuelle reiseutgifter dekkes av foreningen. Komiteen ledes av Bård Johnsen (togleder, TSS Drammen).

Dersom dette høres ut som en interessant og spennende utfordring kan du melde din interesse ved å sende en e-post til sikkerhet@togleder.no. Skriv gjerne noen ord om din bakgrunn, hvor lenge du har vært togleder, hvor du jobber, og hvorfor du ønsker å bli medlem i sikkerhetskomiteen.

Svarfrist 22.04.14.