Toglederstanden samlet på Lillehammer (igjen)

5. – 6. februar var 46 togledere samlet på Lillehammer for å delta på årets kurs og årsmøte i Norsk toglederforening. Det betyr at over 35 % av foreningens medlemmer hadde funnet veien til Lillehammer disse dagene. Foreningens kursansvarlige Rune Stuve hadde som vanlig sørget for at arrangementet forløp knirkefritt.

Kurs dag 1

Bækkevold_liten

Lars Ola Bækkevold

Tradisjonen tro var Lars Ola Bækkevold fra TS invitert til å snakke om aktuelle sikkerhetsrelaterte temaer. Vi fikk blant annet vite at Trafikk og marked har gjort stor framgang i sikkerhetsarbeidet de siste fire årene. Han kunne også fortelle at det nå planlegges å lages oversiktskart over noen utvalgte stasjoner/områder der det er merket av steder eller forhold som togleder, fører eller andre må ha særlig oppmerksomhet på. Denne ideen kommer opprinnelig fra luftfarten, der slike kart har vært til stor hjelp for piloter.

Kartene vil også kunne hjelpe til med erfaringsoverføringen mellom erfarne og de mer ferske togledere, ettersom det utvilsomt eksisterer mye god kunnskap og sikkerhetstenkning som ikke er skrevet ned noe sted. Denne kunnskapen kan da kodifiseres på slike kart. Bækkevold viste også til et konkret eksempel fra Alnabru på at man av og til trenger å minnes på hvilke regler som gjelder i et mylder av inntrykk og mulighet for feilhandling, for å unngå uhell og ulykker.

Forsamlingen var særlig interessert i hva Bækkevold hadde å si om den nye standarden for kommunikasjon. Standarden er utformet i samsvar med EU-regelverk, og er egentlig tilpasset et åpent samband med mye gjentakelser og tilbakelesninger. Mange togledere har reagert på dette, ettersom vi har et lukket punkt-til punkt samband der det ikke burde være tvil om hvem man samtaler med.

Bækkevold inviterte til diskusjon rundt dette temaet, og fikk blant annet høre at mange opplever det som unødvendig tungvint med de nye rutinene for oppstart og avslutning av arbeid i spor, og at ordlyden «hold avstand til sporet» virker helt fremmed å benytte. Han lovet å ta med seg forsamlingens tilbakemeldinger i den videre evalueringen av standarden for kommunikasjon.

Kurs dag 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nils Erling Myr

Til dag to var det invitert to dyktige foredragsholdere fra Feiringklinikken. Først ut var Nils Erling Myr som fortalte om hvor avgjørende livsstilen er for å forebygge hjertesykdommer. Ikke overraskende viser det seg at man gjør mye med regelmessig trening og sunt kosthold. Forsamlingen fulgte nøye med og noterte flittig da Myr sa at nattarbeid og stress også kunne være en faktor som påvirker den nevnte risiko.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bengt Lidfors

Nestemann ut var Bengt Lidfors som fortalte om prosjektet Hjerteløftet. Dette prosjektet er et forskningsprosjekt som har som mål å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle sykdom i fremtiden. Hjerteløftet søker deltakere som hverken er for friske eller for syke i alderen 35 til 67 år, noe som burde passe bra på de fleste medlemmer i Norsk toglederforening.

Lidfors kunne fortelle at for å delta i prosjektet må du ganske enkelt ta med deg et søknadsskjema til fastlegen din, som sammen med deg avgjør om du kan passe som deltaker. Hjerteløftet er et viktig forskningsprosjekt som vi håper så mange medlemmer i målgruppen som mulig har anledning til å delta på.

Årsmøtet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dyp konsentrasjon ved dirigentbordet. Fra venstre Roger Venner og Jens Heiberg

Gjest på årsmøtet var som vanlig leder for Signal- og teleteknikernes forening og STAFO Fellesrådet ved JBV, Rune Bloch-Johnsen. Antallet årsmøtedeltakere var forøvrig rekordhøyt, hele 46 i tallet.

Til årsmøtet var det kommet inn en rekke forslag fra styret til vedtektsendringer. Samtlige endringer ble enstemmig vedtatt.

Av viktige endringer kan nevnes at kontingenten heretter automatisk vil øke proposjonalt med den økning som STAFO har på sin kontingent, slik at det ikke lenger vil være nødvendig å vedta stadige kontingentøkninger. Årsmøtet vedtok også at pensjonister nå må betale en liten kontingent, som tilsvarer det foreningen betaler STAFO i kontingent for pensjonister.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rune Bloch-Johnsen følger interessert med

Årsmøtet vedtok dessuten å endre styresammensetningen noe, slik at leder for sikkerhetskomiteen nå får fast styreplass og velges av årsmøtet i stedet for varamedlem som vi har hatt tidligere. Sikkerhetskomiteen ble også gitt fullmakt til å representere foreningen i saker som har betydning for sikkerheten.

Årsmøtet vedtok videre at medlemmer som ikke arbeider på en trafikkstyringsentral heretter skal tilhøre den nærmeste geografisk eller organisatoriske plasserte sentrals lokalavdeling. Det kreves fremdeles 2 medlemmer på samme sentral for å danne lokalavdeling. Dette betyr at noen lokale tillitsvalgte vil få ansvar for medlemmer utenfor egen arbeidsplass.

Til sist kan nevnes at årsmøtet også vedtok at styret kan tildele et medlem æresmedlemskap (mer om dette senere).

Foreningsleder Jens Heiberg understreket at det ikke er et mål i seg selv å gjøre endringer i vedtektene, men at ettersom vedtektene er vårt viktigste styringsdokument er det viktig at de er tilpasset den til enhver tid gjeldende situasjon.

Valg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fredrik Smeby

Mangeårig leder og nestor i Norsk toglederforening, Roger Venner takket for seg som styremedlem etter å ha hatt vervet som nestleder siden i fjor. I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Fredrik Smeby valgt til ny nestleder etter Venner. Smeby jobber til daglig på rutekontoret i Oslo, der han har hatt et særlig ansvar for at TXL har fått alle sine rutebestillinger effektuert.

Foreningsleder Heiberg takket Venner for mangeårig innsats, og berømmet ham for å ha gitt den ferske leder rom til å fylle rollen det siste året. Heiberg sa han nå følte seg klar til å ta fatt på oppgaven som foreningens leder uten Rogers støtte, og understreket at han var svært tilfreds med valget av Smeby til ny nestleder.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Roger Venner mottar en liten oppmerksomhet som takk for vel utført nestlederverv

Valgt til leder for sikkerhetskomiteen ble Bård Johnsen. Johnsen har vært medlem i sikkerhetskomiteen tidligere, og har både innsikt og interesse for sikkerhetsarbeidet. Johnsen jobber til daglig TSS Drammen.

Etter årsmøtet 2014 ser styret i Norsk toglederforening slik ut:

[threecol_one]Leder[/threecol_one] [threecol_one]Jens Heiberg[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Oslo[/threecol_one_last] [threecol_one]Nestleder[/threecol_one] [threecol_one]Fredrik Smeby[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Oslo[/threecol_one_last] [threecol_one]Kasserer[/threecol_one] [threecol_one]Rune Stuve[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Hamar[/threecol_one_last] [threecol_one]Leder sikkerhetskomiteen[/threecol_one] [threecol_one]Bård Johnsen[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Drammen[/threecol_one_last] [threecol_one]Styremedlem[/threecol_one] [threecol_one]André Christian Hole-Forsmo[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Trondheim[/threecol_one_last] [threecol_one]Styremedlem[/threecol_one] [threecol_one]Gry Rogne[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Oslo[/threecol_one_last] [threecol_one]Styremedlem[/threecol_one] [threecol_one]Jarle Akselberg[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Bergen[/threecol_one_last] [threecol_one]Styremedlem[/threecol_one] [threecol_one]Arne Kristvang[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Drammen[/threecol_one_last] [threecol_one]Styremedlem[/threecol_one] [threecol_one]Knut Røshol[/threecol_one] [threecol_one_last]TSS Hamar[/threecol_one_last]

 

Æresmedlemskap

Etter endt årsmøte hadde det påtroppende styret et hastemøte der det ble fattet enstemmig vedtak om at et medlem som gjennom lang og uselvisk tjeneste for medlemmer og forening skulle motta foreningens aller første æresmedlemskap. Da æresmedlemskapet ble kunngjort under kveldens festmiddag var det til stående ovasjoner at Roger Venner mottok beviset på at han nå var et æresmedlem i Norsk toglederforening. Venner bedyret at det ikke kom helt overraskende på ham, men at han var svært rørt over å ha fått en slik hedersbevisning.

Motivasjonen for æresmedlemskapet er at Venner gjennom fremragende og utrettelig innsats i medlemmenes tjeneste har gitt oss Norsk toglederforening.