Kjære medlemmer

Tradisjoner er viktige å ta vare på, og Norsk toglederforenings viktigste og flotteste tradisjon er årsmøte og kurs som avholdes hver vår. Her samles togledere fra hele landet til faglige diskusjoner, sosialt samvær og avkopling. Nå nærmer vi oss igjen den tiden av året, og under kan du lese litt om årsmøte og kurs for 2019.

Kurs
Kurset for 2019 avholdes 13. – 14. februar ved Quality Hotel Klubben i Tønsberg. Vi starter som vanlig opp med lunsj kl. 12:00 på dag 1. Hotellet i Tønsberg er for øvrig sentralt plassert med god togforbindelse til både Sandefjord lufthavn Torp og Gardermoen. Kursprogrammet kommer vi tilbake til når dette er klart, men i mellomtiden kommer vi til å lage et Facebook-arrangement hvor diverse informasjon legges ut fortløpende etterhvert som det blir klart. Avslutning/hjemreise på dag 2 blir kl. 15:00. Årets kurs vil ikke bli samkjørt med Signal og teleteknikernes forening slik vi har gjort tidligere. Dette skyldes at STF avholder sitt årsmøte i mars, mens vi i henhold til våre vedtekter må avholde årsmøte i februar.

Årsmøte
Årsmøtet avholdes 13. februar kl. 1700. Etter årsmøtet spiser vi middag sammen (kl. 19:30) og hygger oss utover kvelden.

Påmelding
Send påmeldingen din per epost til Ann-Cathrin Evensen innen onsdag 23. januar. Deltakerbevis får du i retur etter påmeldingen. Kurset gir rett til permisjon fra jobb med lønn (kode 610, bruk deltakerbeviset som fraværsdokumentasjon), og alle utgifter i forbindelse med reise, opphold og bespisning dekkes av foreningen.

Foreløpig program
Deler av programmet er nå klart. Der hvor programmet fortsatt ikke er avklart, har vi flere alternative innlegg som vi avventer avklaring rundt. Vi er veldig fornøyd med at TMS-prosjektet kommer for å holde et grundig innlegg. Først 2 timer om det overordnede TMS-prosjektet og -systemet – deretter et eget innlegg om TMS-training, som er et eget underprosjekt dedikert til opplæring i forbindelse med TMS-innføringen. Litt av årsaken til at vi har satt av såpass mye tid til TMS er at vi forventer en del spørsmål underveis. Det blir selvfølgelig også lagt inn rikelig med pauser underveis i programmet.

Kurs dag 1 Kurs dag 2
12:00 Lunsj 09:45 Oppstart
13:00 Arbeidsmiljø og omstilling v/Stami 10:00 TMS v/Geir Danielsen
14:00 Arbeidsmiljø og omstilling v/Stami 11:00 TMS v/Geir Danielsen
15:00 Quiz v/sikkerhetskomiteen 12:00 Lunsj
16:30 Pause 13:00 TMS-training v/Anne Wist
17:00 Årsmøte 14:00 Medlemsfordeler v/Gjensidige
19:30 Middag 15:00 Hjemreise

Vi ser frem til å møtes i Tønsberg!