Kjære medlemmer

Den siste tiden har det vært svært mye å gjøre og her kommer derfor en lengre «ukesinfo» for tre uker.

Jeg vil først takke alle medlemmer som deltok på kurs og årsmøte for stort engasjement og hyggelig samvær på Lillehammer for to uker siden. Vi kommer tilbake med en fyldig rapport fra kurset om ikke så lenge.

Sist fredag var det evalueringsmøte om innføring av ny standard for kommunikasjon med TS, trafikkområdene og personalorganisasjonene. Vi gjennomgikk også resultatene fra den første kontrollavspillingen etter innføringen av standarden. Formålet med møtet var å se på hva som fungerer og ikke fungerer, hva som er årsakene til dette, og hva som kan gjøres for å få ting til å fungere bedre.

Det var ikke overraskende å se at resultatene fra kontrollavspillingen kunne vært bedre. Den viktigste årsaken er etter vårt syn at opplæringen ikke har vært tilfredstillende. På møtet drøftet vi flere mulige tiltak, som endringer i standarden, bedre oppfølging og opplæring, og innføring av kollegaveiledning. Særlig frasen «nei, hold avstand til sporet» er problematisk å opprettholde i standarden, ettersom den strider mot det grunnleggende prinsippet om at ingen kan oppholde seg i sporet uten tillatelse fra togleder. Vi forventer derfor at det kommer en snarlig endring i standarden på dette punktet.

Forhandlingene om særavtalene er nå sluttført, og det gjenstår bare å signere de ferdige protokollene. Inntil det er gjort kan jeg ikke gå i detaljer om avtalenes innhold, men bare si at det ikke vil bli særlige endringer i forhold til dagens situasjon for oss. Vi håper å kunne signere protokollene i løpet av kort tid.

Som de fleste sikkert nå har fått med seg, planlegges det i løpet av 2014 å gjennomføre et arbeid for å detaljere anbefalingene fra fjorårets prosjekt om effektivisering av trafikkstyringsfunksjonen (nedleggelse og sammenslåing av trafikkstyringssentraler). I den forbindelse er det viktig at ledelsen i Trafikk og marked snarest kommer på banen og gir klare signaler om hvilke rammer man ser for seg i dette arbeidet. Ikke minst er det avgjørende for oss at tidsperspektivene for de foreslåtte endringene blir klarlagt.

Denne uka ser slik ut for undertegnede: Tirsdag er det møte i styringsgruppa for KARI (nytt kundeinformasjonssystem) og informasjonsmøte med trafikkdirektør Bjørn Kristiansen. Onsdag blir det forhåpentligvis en tur til Hamar for å ha møte med Marius Haugsdal som har sagt seg villig til å hjelpe oss med å drifte nettsiden. Stor takk til Marius for det. Resten av uka satser jeg på at det blir litt tid til kontorarbeid.