Kjære medlemmer

Forrige  tirsdag var det forhandlingsmøte mellom Jernbaneverket og alle tjenestemannsorganisasjonene om geografisk inndeling i baneområder i den nye Infrastrukturdivisjonen. I den forbindelse hadde jeg arbeidsmøte med leder i STAFO Fellesrådet Rune Bloch-Johnsen på mandag. Resultatet av forhandlingsmøtet var at forbundene aksepterte arbeidsgivers forslag til ny inndeling i baneområder. STAFO Fellesrådet valgte i tillegg å skrive en protokolltilførsel for å gi uttrykk for at vi mener den nye organiseringen i baneområder bare vil fungere dersom vi klarer å arbeide på tvers av områdegrensene.

Onsdag hadde jeg først operativ tjeneste, før det var tid for et møte med trafikkdirektør Bjørn Kristiansen. Vi har nå avtalt å ha jevnlige uformelle møter i tiden fremover. På møtet drøftet vi blant annet gjennomføringen av årets medarbeiderkonferanser, og hvordan disse kan bli enda bedre i framtiden. Torsdag ble det tid til kontorarbeid. Søndag var det igjen operativ tjeneste.

Mandag og tirsdag er det STAFOs representantskap og 90 års jubileumsfeiring i Oslo. Her deltar både leder og nestleder. Onsdag er det igjen demonstrasjon av siste versjon av FIDO. Resten av dagen benyttes til kontorarbeid. Torsdag har jeg valgt å delta på teamdag på TSS Oslo hvor vi blant annet vil få viktig informasjon om ny versjon av EBICOS og nytt kundeinformasjonsanlegg.