Kjære medlemmer

Denne uka var det medlemsmøte ved TSS Oslo på mandag, og forhandlingsmøte om særavtalene på torsdag. Resten av uka har det blitt god tid til kontorarbeid for undertegnede.

Når det gjelder særavtaleforhandlingene er det fremdeles noen detaljer som må på plass før partene kan signere nye særavtaler. Derfor ble partene enige om å avholde et nytt forhandlingsmøte førstkommende onsdag 29. januar.

Årets kurs og konferanse  5. og 6. februar på Lillehammer nærmer seg raskt. Det er med glede vi registrerer en stor interesse fra medlemmene for å delta på kurset. Til nå har hele 44 medlemmer meldt seg på, noe som viser at vi har mange engasjerte medlemmer i Norsk toglederforening.

Neste uke blir betydelig travlere, med arbeidsmøte i forhandlingsutvalget i STAFO Fellesrådet ved JBV på tirsdag, forhandlingsmøte om særavtalene onsdag, og informasjonsmøte om kravspesifikasjon til nytt fjernstyringssystem (TMS) på torsdag. Det blir også operativ tjeneste natt til lørdag og søndag.

Jernbaneverket ønsker å lyse ut en anbudskonkurranse for nytt felles fjernstyringssystem i løpet av 2014, og det er derfor viktig for oss å sørge for at det nye systemet blir det aller beste som er tilgjengelig på markedet. Dermed er det naturligvis avgjørende at kravspesifikasjonen utformes i samarbeid med Norsk toglederforening.