Kjære medlemmer

Etter nesten en uke under dyna med en slem forkjølelse er jeg klar for nye tak i medlemmenes tjeneste. Sist uke sendte vi inn våre høringskommentarer til den «grønne teksten» i TJN revisjon 04. Den viktigste endringen som foreslås der, er å tillate frakobling som strekker seg utenfor grensene for anleggsområde-jernbane. Denne endringen kan vi ikke uten videre stille oss bak. Vi kan ikke se at endringen er godt begrunnet, og heller ikke at det har vært utført riskoanalyse. Siste ord i denne saken er dermed ikke sagt.

Mandag er det partssammensatt møte i Oslo hvor vi skal forsøke å komme fram til nye avtaler for opplæringsvirksomheten i Jernbaneverket. Dette inkluderer alle avtaler om veiledning og instruktører. Formålet er å forenkle avtaleverket på tvers av divisjonene, slik at avtalene blir enklere å administrere. Dette kan også forhåpentligvis føre til mindre uenighet mellom partene om hvordan avtalene skal fortolkes.

Torsdag skal jeg til Hamar for å treffe medlemmene, og ta den nye trafikkstyringssentralen i nærmere øyesyn. Det skal bli spennende å se om den nye sentralen er blitt så bra som det ryktes.

Førstkommende helg er det igjen operativ tjeneste, og jeg tar derfor fri tirsdag og onsdag. Fredag blir det tid til kontorarbeid.