Kjære medlemmer

Forrige uke var det blant annet styremøte i STAFO Fellesrådet ved JBV, møte med Trafikkdirektøren og drøftemøte om bemanningsplan i ny organisasjon i Jernbaneverket. Denne uka var det styremøte i Norsk toglederforening på mandag. Tirsdag og onsdag var det forhandlingsmøter om særavtalene våre. Torsdag er det møte med Trafikkdirektøren og tid til kontorarbeid. Fredag må jeg ta fri.

Partene ønsket i utgangspunktet å sluttføre forhandlingene om særavtalene sist onsdag. Men selv om det er framdrift i forhandlingene kom partene ikke i mål onsdag, og det ble derfor avtalt nytt forhandlingsmøte torsdag 23. januar klokka 9.00.

Dokumentene til årsmøtet på Lillehammer den 5. februar er nå sendt ut til medlemmene på epost. Som dere vil se foreslår styret en rekke endringer i vedtektene. De viktigste endringene dreier seg om kontingent, sikkerhetskomiteen og organiseringen av lokalavdelingene.

Vi ønsker å gi sikkerhetskomiteen fullmakt til å representere foreningen i sikkerhetsspørsmål, og foreslår derfor at komiteens leder skal gis fast plass i styret og velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Vi foreslår også at kontingenten økes i takt med STAFOs årlige kontingentøkning, og at pensjonistene skal betale kontingent tilsvarende den kontingent STAFO krever inn for pensjonister. Når det gjelder lokalavdelingene foreslår vi at alle medlemmer skal tilhøre en lokalavdeling utgått fra en trafikkstyringssentral. Vi foreslår videre å gi medlemmene en mulighet til å påvirke hvilken lokalavdeling de skal tilhøre, dersom det skulle være nødvendig.

Vi ser fram til å diskutere de foreslåtte endringene med dere på årsmøtet.