Kjære medlemmer

Forrige mandag var det styringsgruppemøte i KARI-prosjektet. Det jobbes for tiden iherdig med å vurdere de innkommende tilbud til nytt kundeinformasjonssystem. Tirsdag var det sikkerhetsdag på TSS Oslo i forbindelse med at jeg snart skal ha kontrollprøve. Onsdag var det pensjonistavslutning for Sten Thore Opseth i Drammen. Der var det fullt hus med både gamle og nye kolleger som ville hedre at Opseth etter 44 års tjeneste og 27 års toglederansiennitet gikk av med pensjon. Vi ønsker Sten Thore lykke til som pensjonist, og utelukker ikke at han kan bli å se i et eller annet oppdrag for jernbanen også i tiden fremover. Lørdag og søndag var det operativ tjeneste på TSS Oslo.

Denne uka startet med kontordager mandag og tirsdag. Onsdag var det møte med TP der vi drøftet hvordan vi skal samarbeide i tiden fremover. Trude Berntzen er nå tilbake i Trafikk og marked etter å ha ledet omstillingsprosessen som har ført til ny organisering i Jernbaneverket. Vi legger opp til faste månedlige møter der temaene vil være informasjons- drøfting- og forhandlingssaker. Jeg håper dette kan bidra til et godt samarbeid mellom partene, og at vi kan løse viktige saker raskere enn i dag.

Torsdag var leder for sikkerhetskomiteen Bård Johnsen og undertegnede i møte med TS, der vi drøftet en rekke viktige saker. TS kunne informere om at ERTMS-trafikkreglene vil bli sendt på høring i slutten av mai. Det vil være vesentlige endringer i dette regelverket i forhold til det regelverket som nå benyttes i testdriften på Østfoldbanens østre linje. TS kunne også avsløre at de jobber med en elektronisk løsning for alt regelverk av betydning for operativ trafikkstyring. Vi ser svært positivt på dette tiltaket, og kommer til å følge utviklingen av denne løsningen tett i tiden fremover.

Administrasjonen i Trafikk og marked får nye lokaler i Oslo. I første omgang flyttes samtlige ansatte fra Stortorvet til midlertidige lokaler i Byporten, før det blir ny flytting til postgirobygget (Posthuset) i slutten av 2014. I postgirobygget legges det opp til at alle ansatte skal jobbe i åpent kontorlandskap. Dette er mottatt med mildt sagt blandede følelser fra en del ansatte som er avhengige av å ha ro i det daglige arbeidet. Det er mulig at et åpent kontorlandskap fungerer bra til en produksjonsavdeling slik som et call-center eller liknende, men jeg kan ikke forstå at det er egnet for ansatte som stort sett driver med saksbehandling. Det er liten tvil om at avgjørelsen om å gå for åpent kontorlandskap vil føre til at flere nøkkelpersoner vil finne seg annet arbeid i Jernbaneverket, noe som vil være svært uheldig for divisjonen.