Kjære medlemmer

Her er en kort oppdatering om hva som har skjedd i foreningsarbeidet de siste to ukene.

Påskeuka var det ikke overraskende ingen møter med arbeidsgiver. Det ble derfor tid til kontorarbeid. Ettersom Jernbaneverket har fått ny organisering fra 1. april, har det også kommet ny organisering av vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalgene i virksomheten. Det vil fortsatt være ett arbeidsmiljøutvalg i Trafikk og marked. I den anledning har vi på nytt tatt opp spørsmålet om arbeidsmiljøutvalgenes sammensetning. Konkret er vi uenige i dagens praksis i Jernbaneverket, der ett forbund alene kan utpeke samtlige medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. Denne saken ble fremmet for Jernbaneverket første gang i 2012, og det er nå på høy tid at arbeidsgiver klargjør sin posisjon i dette spørsmålet. Etter at vi nå tok denne saken opp på nytt har arbeidet med å nedsette nye arbeidsmiljøutvalg stoppet opp, i påvente av at Jernbaneverket behandler vår innsigelse.

Denne uka startet med operativ tjeneste på mandag. Tirsdag var det endelig tid for PTT. Jeg satte stor pris på at årets beredskapsøvelse var såpass omfattende og krevende. Det er viktig å understreke at PTT ikke er en prøve, men en unik mulighet for å øve på hendelser som man forhåpentligvis aldri vil komme ut for i det virkelige liv. All honnør til skolen og instruktørene for en svært givende dag i simulatoren.

Onsdag var det styremøte i STAFO Fellesrådet ved JBV. Forhandlingene i lønnsoppgjøret i staten fortsetter på overtid. Vi har allerede nå begynt å forberede oss for det tilfelle at det vil bli avsatt midler til lokalt lønnsoppgjør i Jernbaneverket. Vi mener det er helt avgjørende at forhandlingene om en ny lønnspolitikk kommer i gang så raskt som mulig, slik at et eventuelt lokalt lønnsoppgjør kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Torsdag var det så styremøte i Norsk toglederforening. Her ble den nye sikkerhetskomiteen nedsatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvem som er medlem her, og hvordan komiteen vil organisere sitt arbeid. Jeg minner om at henvendelser til sikkerhetskomiteen om alle typer sikkerhetsspørsmål skal sendes til epostadressen sikkerhet@togleder.no.

Etter mange års solid tjeneste som tillitsvalgt i Drammen, skal Arne Kristvang i ett års tid fremover fungere som vaktleder ved TSS Drammen. Han ser seg derfor nødt til å trekke seg som tillitsvalgt, i hvert fall så lenge han fungerer som vaktleder. Øyvind Bottilsrud overtar som lokal tillitsvalgt i Drammen i Arnes fravær. Vi takker Arne for den utmerkede jobben han har gjort for medlemmene i Drammen, og ønsker ham lykke til i jobben som vaktleder.