Kjære medlemmer

Her kommer litt informasjon om hva som skjer denne siste uka i februar.

Tirsdag er det EBICOS-kurs på TSS Oslo. I forbindelse med at ERTMS innføres på Østfoldbanens østre linje, kommer det ny versjon av EBICOS på TSS Oslo. Det skal bli spennende å se hvordan den nye versjonen er i forhold til den gode gamle.

Onsdag er det diverse møter på Stortorvet i Oslo. Først er det møte i den partssammensatte gruppa som skal arbeide fram et forslag til ny særavtale for avlønning av trafikkstyrer under opplæring til trafikkleder. Gruppa skal ha et forslag klart til den 15. mars, slik at ny avtale kan underskrives med virkning fra 1. april. Forrige uke undertegnet jeg forøvrig samtlige nye særavtaler Jernbaneverket som vi er part i (ja, det ble mye skriving), og vi kommer med en fyldig redegjørelse om de nye særavtalene så snart alle parter har undertegnet. Alle de nye særavtalene skal gjelde fra 1. april. Jeg har fått melding om at det ikke har vært utbetalt tillegg i 2014 etter avtalen om kronetillegg for TSS Drammen. Dette skyldes en feil fra arbeidsgiver, og jeg forventer at utbetalingene kommer i gang så snart som mulig.

Onsdag er det også drøftemøte med Trafikk og marked om endringer i læreplaner for togleder og txp. En tilbakemelding jeg har fått på læreplanen for togleder er at det generelt er for mange prøver for elevene. Det bør heller ikke være slik at elevene prøves i de samme elementene gjentatte ganger. Sentrale lærekrefter ved Norsk jernbaneskole uttrykker bekymring for at opplæringen kan bli for eksamensrettet dersom det er for mange eksamener i løpet av kort tid.

Torsdag er det første styremøte med det nye styret i Oslo. Ettersom det er mange nye styremedlemmer kommer vi til å starte med å gjennomgå arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling slik at alle vet hvilke oppgaver de har som styremedlem i Norsk toglederforening. Fredag skal det være innspilling av en informasjonsfilm for STAFO på TSS Oslo.

Forrige uke hadde jeg møte med Marius Haugsdal på Hamar. Han har nå påtatt seg oppgaven med å drifte hjemmesidene, noe jeg setter stor pris på. Jeg oppfordrer alle som har lyst til å bidra med stoff til sidene til å ta denne utfordringen fra Marius. Det behøver ikke være annet enn noe som er av en viss relevans til jernbanen, eller som kan være av interesse for medlemmene.