Kjære medlemmer

Tirsdag var det møte med FIDO-prosjektet og TS hvor vi blant annet gikk gjennom utfordringene knyttet til fordelingsoppgaver i systemet. Jeg er glad for at vi kom til enighet om at informasjon om fører har kvittert for kunngjøringer eller ikke, også skal gjøres tilgjengelig for txp på ikke-fjernstyrte strekninger. Det skal fremdeles være togleder som har ansvaret for fordelingen av kunngjøringer, men tanken er at dersom txp ser at fører ikke har kvittert kan txp gripe inn.

Vi diskuterte også hva vi skal gjøre dersom systemet ikke er tilgjengelig, eller at en bruker ikke er i stand til å hente ut sine kunngjøringer. Alle detaljer i rutinene rundt avvikshåndtering er ikke klare, og jeg kan vanskelig se at vi kan klare å avvikle trafikken ved bortfall av hele FIDO-systemet. Men det er likevel bra at vi har en mulighet til å avvikle noe trafikk dersom det skulle være nødvendig, og at et tog som mister FIDO-dekning underveis ikke automatisk må innstilles.

Onsdag er det møte i sikkerhetskomiteen. Torsdag er det drøftemøte om Trafikk- og Markeds virksomhetsplan for 2014, og styremøte i STAFO Fellesrådet. Til helgen skal jeg arbeide nattevakter på TSS Oslo. Resten av uka går med til kontorarbeid.