Kjære medlemmer

Denne uka begynte særavtaleforhandlingene for alvor. Etter en rekke forhandlingsmøter mandag og tirsdag er partene enige om å fortsette forhandlingene med sikte på å komme til enighet om alle særavtalene i Jernbaneverket innen nyttår. Jeg kan ikke gå nærmere inn på detaljer nå, men kan bare konstatere at det er positivt at det er framdrift i forhandlingene.

Resten av uka blir det tid til noe kontorarbeid, og forhåpentligvis også en ekstra fridag på fredag.

Omorganiserings- og effektiviseringsprosessen pågår for fullt. Selv om kjernevirksomheten i Trafikk- og marked for så vidt ikke er direkte berørt, er det viktig å være klar over at det er svært mange medarbeidere i Jernbaneverket som nå er usikre på hvordan deres framtid vil se ut i den nye organisasjonen. Det er derfor avgjørende at vi raskest mulig kommer i mål med utformingen av den nye organisasjonen, slik at disse medarbeiderne ikke behøver å bekymre seg for sin framtid unødig lenge. Samtidig er det viktig at alle avgjørelser om ny organisasjon fattes på så godt grunnlag som mulig. Norsk toglederforening er derfor opptatt av at arbeidstakerparten i Jernbaneverket gis tilstrekkelig tid til å sette seg inn i arbeidsgivers forslag til organisering før de endelige avgjørelser skal fattes. Ingen er tjent med en forhastet prosess.

Dersom du har tanker og innspill om forslagene til ny organisasjon som ligger på banenettet, kan du gjerne sende dem på epost til meg.