Kjære medlemmer

Her kommer som vanlig en kort oversikt over ukas aktivitet. Mandag hadde vi styremøte i Norsk toglederforening. Møtet ble avholdt på TSS Oslo. Tirsdag var det utvidet samarbeidsmøte mellom Jernbaneverket og organisasjonene i anledning av den pågående omstillingsprosessen i virksomheten. Onsdag og torsdag skal jeg på medarbeiderkonferanse på Lillestrøm. Fredag blir det tid til kontorarbeid.

Et spørsmål som kom opp på styremøtet var beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt). Vi ser at det er praksis at ledelsen i enkelte togledersentraler (og andre ledere) har hjemmevakt som hjemlet i  «særavtalen om arbeidstid». Disse har en vaktordning som etter «særavtale om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet» bare skal brukes for den som tjenestegjør som togleder. Det er med andre ord ikke samsvar mellom særavtalene og gjeldende praksis. Slik vi ser det kan ikke ledere ha hjemmevakt etter særavtalen om arbeidstid, men må nøye seg med tidsberegning etter Hovedtariffavtalen (med 1:5 – beregning).

Styret behandlet også spørsmålet om manglende indikering av strømløse sporfelt i EBICOS-anlegget ved TSS Oslo. Etter at det nye elkraftstyringsanlegget FJEL ble innført, har vi ikke lengre slik indikering. Styret ser med stor bekymring på denne saken. Ettersom de nye trafikkreglene hjemler frakobling av kontaktledningsanlegget utenfor disponert område, er vi svært bekymret for at den manglende indikeringen av strømløse sporfelt vil føre til en økning i overkjøring av strøm. Norsk toglederforening vil ta denne saken opp med Jernbaneverkets sikkerhetsdirektør.