Kjære medlemmer

Det er for tiden stor aktivitet i foreningen. For det første er vi nå i full gang med forhandlingene om nye særavtaler. Vi bidrar også i de pågående effektiviseringsprosjektene i Jernbaneverket. Jeg vil komme med mer informasjon om disse sakene så snart vi har konkrete resultater å vise til.

Mandag og fredag har vi arbeidsmøter i STAFO Fellesrådet v/JBV i forbindelse med særavtaleforhandlingene. Tirsdag har jeg kontordag.

Onsdag og torsdag er det ledersamling i Trafikk- og Marked, der tema er virksomhetsplanen for 2014. Jeg skal selvfølgelig delta. Virksomhetsplaner er det viktigste styringsverktøy for lederne våre. Jeg håper derfor på å kunne bidra til at virksomhetsplanen for Trafikk- og Marked blir så god som mulig for medlemmene. En slik samling gir også mulighet til å snakke med og påvirke ledere fra hele landet.

Da jeg var i Trondheim for to uker siden, fikk jeg vite at noen hadde fjernet samtlige reservetelefoner i TSS Trondheim, slik at togleder bare kan ringe fra GSM-R terminalen. Her har det åpenbart gått for fort i svingene med effektiviseringen av virksomheten. Vi kan naturligvis ikke akseptere en løsning der den enkelte togleder må benytte private mobiltelefoner dersom GSM-R terminalene faller ut. Vi forventer at dette rettes opp i snarest, og at reservetelefonene snart er tilbake i Trondheim.