Kjære medlemmer

Forrige uke ble langt lengre enn planlagt, og jeg ble derfor nødt til å ta fri mandag og tirsdag denne uka for ikke å jobbe flere timer enn forsvarlig (hadde operativ tjeneste i helgen i tillegg til full uke).

I dag deltok jeg på den regelmessige FIDO-demoen som avholdes hver tredje onsdag. Jeg har stor glede av å følge utviklingen av systemet tett, ettersom det uten tvil vil påvirke arbeidsdagen vår i betydelig grad. Det virker også som om prosjektet skal komme i mål til de fastsatte datoer. Som kjent skal systemet prøves ut på Ofotbanen fra desember i år, og deretter rulles ut i hele landet fra mai 2014. Selv om systemet er forholdsvis enkelt, er det viktig at det gjennomføres en god opplæring av alle framtidige brukere. Det ligger an til at togleder får en dag med opplæring, noe som må sies å være et absolutt minimum av tid når vi skal innføre et helt nytt system som vil endre mange av våre viktigste rutiner.

Torsdag er det møte i den partssammensatte arbeidsgruppa som ser på muligheten for å forenkle og slå sammen særavtalene om instruktører/veiledere/timelærere osv. For at dette arbeidet skal lykkes er det avgjørende at vi ikke bare kopierer de tidligere avtalene og limer dem inn i et nytt dokument. For oss er det viktig å sørge for at de vilkår som våre instruktører arbeider under er rettferdige, og fremfor alt ikke fører til at den enkelte taper inntekt på å virke som instruktør. Her har vi fremdeles en del å gå på.

Som dere sikkert har fått med dere er den nye regjeringsplattformen klar på at Jernbaneverket skal omorganiseres for «å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål.» Det er særlig punktet om å omorganisere virksomheten til en «forretningsmessig organisasjonsform» som vil bety store endringer for oss. Det skal bli spennende å se hva de konkrete planene er på dette punktet, og særlig om de faktisk ønsker å omdanne hele eller deler av Jernbaneverket til et aksjeselskap.