Kjære medlemmer

Denne uka ser ut til å bli ekstra travel. Det arbeides både i foreningen og i Fellesrådet med særavtalene, effektiv stabs- og støttefunksjoner samt rapporten om framtidig struktur på trafikkstyringsfunksjonen. Jeg skal også arbeide operativt kommende  lørdag og søndag. I forbindelse med arbeidet med særavtalene og framtidig trafikkstyring blir det nødvendig ta minst ett kveldsmøte med nestleder Roger for å spikre alle detaljer. Det er derfor ikke mulig for meg på nåværende tidspunkt å si nøyaktig hvordan uka vil se ut, annet enn at jeg håper på å få tatt noen fridager i tillegg.

Onsdag 16. oktober er jeg invitert til medlemsmøte i Trondheim. Jeg gleder meg til å treffe medlemmene i Trondheim, og regner med at de har mange saker på hjertet som de ønsker å drøfte med meg.

Det hender jeg får henvendelser som gjelder sikkerhetsrelaterte spørsmål. Selv om jeg er glad for alle innspill som kan forbedre sikkerheten på jernbanen, minner jeg om at dere også gjerne kan sende slike spørsmål til leder for foreningens sikkerhetskomite, Magne Arnesen.