Til alle medlemmer

Mandag hadde Norsk toglederforening styremøte. Blant sakene vi hadde til behandling var dato for årsmøte og kurs 2014. Det ble også tid til et drøftemøte om arbeidsplaner for simulatorinstruktører og timelærere ved Norsk jernbaneskole. Vi venter nå på arbeidsgivers endelige beslutning i denne saken.

Som dere sikkert har fått med dere ligger det et forslag til ny hovedstruktur for stab- og støttefunksjoner ute til høring, med frist 11.10. Her er alle ansatte i Jernbaneverket invitert til å si sin mening. Norsk toglederforening vil også bidra med våre synspunkter gjennom et felles høringssvar i samarbeid med de andre foreningene i STAFO Fellesrådet v/JBV. Torsdag skal jeg ha arbeidsmøte med Fellesrådets leder, Rune Bloch-Johnsen fra Signal- og teleteknikernes forening, for å lage et utkast til høringssvar. Jeg vil deretter sende dette utkastet til dere slik at dere kan komme med deres kommentarer før vi sender det inn. Selv om den forelagte rapporten ikke berører mange av våre medlemmer direkte, er det min oppfatning at måten vi organiserer stab- og støttefunksjoner kan indirekte påvirke medlemmenes arbeidssituasjon.

Resten av uka brukes til kontorarbeid. Av viktige saker som det arbeides med, foruten hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner, er høringssvar til rapport om framtidig trafikkstyringsfunksjon og selvfølgelig særavtalene våre.