Kjære medlemmer

Da er sommerferien over og foreningsarbeidet i full gang for undertegnede. Jeg håper dere alle har hatt en god sommerferie.

Sist uke var det høringsfrist for innsendelse av kommentarer til utfyllende bestemmelser til TJN revisjon 4, som skal gjelde fra førstkommende ruteendring. Jeg vil takke for mange gode innspill fra medlemmene på denne høringen. Det var dessverre noen veldig gode innspill som vi ikke kunne sende inn ettersom disse omhandlet forhold som det kreves endringer i togframføringsforskriften for å gjennomføre. Dere som sendte inn disse forslagene har fått beskjed om dette på epost. Jeg vil også benytte anledningen til å takke sikkerhetskomiteen for et godt arbeid med innspill til denne høringen.

Sist uke fikk vi også rapporten om framtidig trafikkstyring til høring. Høringsfristen for denne rapporten er satt til 16. september. Jeg må derfor be om å motta begrunnede innspill til denne rapporten fra dere innen mandag 9. september.

Som dere kjenner til foregår det for tiden et omfattende arbeid for å effektivisere virksomheten på kort sikt. I dette arbeidet deltar også NTFs leder i arbeidet med å effektivisere HR- og personalfunksjonen i Jernbaneverket som representant for personalorganisasjonene. Dette arbeidet skal gjennomføres i løpet av september, og det vil derfor kreve en god del av min tid den nærmeste måneden.

Denne uka ser slik ut: Mandag er det møte med TP angående instruktørvirksomheten, og tid til kontorarbeid. Onsdag er det demonstrasjon av siste versjon av FIDO, og møte med TS for gjennomgang av siste kontrollavlyttingsrapport. Til helgen er det operativ tjeneste med to nattevakter.