Kjære medlemmer

En ny uke er i gang og jeg vil som vanlig informere dere kort om hva som skjer i denne uka.

Tirsdag skal jeg jobbe operativt. Onsdag er det på nytt presentasjon av siste versjon av FIDO-systemet, der særlig arbeider i spor skal gjennomgås. Resten av uka blir det forhåpentligvis tid til en hel de kontorarbeid.

Jernbaneverket står foran en omfattende omstillings- og effektiviseringsprosess. Dette vil berøre oss alle enten direkte eller indirekte. I første omgang er det stab-og støttesystemer som gjennomgås med tanke på å hente ut en vesentlig effektiviseringsgevinst.

Det er avgjørende at slike prosesser gjennomføres i godt samarbeid mellom arbeidsgiver og personalorganisasjonene. Norsk toglederforening vil delta i omstillingsarbeidet som forening og gjennom vår posisjon i STAFO fellesrådet, i samarbeid med de andre foreningene og forbundene i Jernbaneverket. Vi ser at det er behov for enkelte omorganiseringer, og at det på enkelte punkter kan tas ut en effektiviseringsgevinst. Dette må likevel skje innen forsvarlige rammer, og på en slik måte at Jernbaneverkets kjernevirksomhet ikke blir skadelidende, men tvert imot kan få økt fokus i tiden framover.

Vi må aldri glemme at virksomheten formål er å levere en sikker og tilgjengelig infrastruktur (inkludert trafikkstyring) slik at togselskapene kan frakte passasjerer og gods til det beste for hele samfunnet.