Kjære medlemmer!

Her kommer en kort oppdatering på hva som skjer i foreningsbransjen kommende uke.

Mandag har foreningen styremøte i Oslo, der vi har en hel del viktige saker å snakke om. Tirsdag har jeg kontordag. Onsdag skal jeg ha operativ tjeneste, og torsdag er det medietreningskurs i regi av STAFO. Det skal visstnok være et morsomt kurs der man får prøvd seg som intervjuobjekt av erfarne journalister. Gleder meg! Fredag blir det igjen tid for kontorarbeid.

Vi arbeider med mange saker for tiden. Vi har for eksempel nå mottatt revisjon 04 av TJN (utfyllende bestemmelser som skal gjelde fra ruteendring i desember) til høring. Foreløpig har jeg sendt dokumentene til styret og sikkerhetskomiteen. Ettersom jeg vet at flere av dere sikkert vil ha interesse av å se hva som er foreslått, kan dere vente en epost fra meg med høringsutkastet innen kort tid.