Til alle medlemmer.

En ny travel uke står for døra. Mandag er det møte i styringsgruppa for prosjektet som ser på framtidig organisering av trafikkstyringsfunksjonen i Jernbaneverket. Det er stor aktivitet i dette prosjektet, som skal ha klart et utkast til endelig rapport før sommerferien.

Tirsdag er det informasjonsmøte med trafikkdirektør Bjørn Kristiansen angående effektiviseringstiltak i Trafikk- og markedsdivisjonen. Som del av NTP er Jernbaneverket pålagt å effektivisere virksomheten, og det skal bli interessant å høre hvilke tanker Kristiansen har gjort seg om hvordan Trafikk- og marked kan bidra til dette.

Onsdag skal jeg sammen med nestleder til Oslo for å se FIDO-applikasjonen «live». I tillegg til at det skal bli spennende å se hvordan systemet faktisk ser ut, gir det oss også mulighet til å stille spørsmål til de eksterne utviklerne av systemet.

Resten av uka blir det forhåpentligvis tid til litt kontorarbeid.