Denne uka startet for undertegnede på onsdag med møte i styringsgruppa for OTI-prosjektet. På møtet ble bl.a problemene med dagsgrafene drøftet, og vi fikk forsikringer om at grafene vil bli suksessivt bedre utover sommeren og høsten. Målet er at alt skal være i orden i oktober 2013.

Når det gjelder det nye distribusjonssystemet FIDO (som skal erstatte TTS-systemet), er det nå klart at det tidligst kan tas i bruk Q1 2014. Dette skyldes ikke minst behov for opplæring av brukere og mottakere.

For Norsk toglederforening er OTI-prosjektet svært viktig. Selv om vi ønsker fortgang i innføring av ny teknologi for distribusjon av kunngjøringer er det viktig at alle endringer er fullt forsvarlige, og fører til en faktisk effektivisering av arbeidsprosessene våre. En ny distribusjonsløsning må utformes slik at det blir mulig å benytte den til direkte kommunikasjon fra togleder til mottaker (f.eks fører eller hovedsikkerhetsvakt). Før denne funksjonaliteten er på plass, kan vi ikke se at det er forsvarlig å endre dagens organisasjon for distribusjon av ruteordre gjennom txp og stasjonskontor.

Vi må ikke få en situasjon der alle endringer i planlagte ruter må formidles over togradio.

Torsdag (!) og fredag skal benyttes til kontorarbeid.