Til alle medlemmer

Vi har nå vært på nett med nye hjemmesider i 5 dager, og jeg er glad for å kunne melde at antallet besøkende har vært over all forventning.

På mandag skal jeg møte Arne Kristvang på TSS Drammen for å diskutere noen viktige saker. På onsdag er det høringsmøte om ny standard for kommunikasjon. Resten av uka går med til kontorarbeid.

Vi arbeider for tiden med høringsutkastet til ny standard for kommunikasjon. Sikkerhetskomiteen leverer sine synspunkter til utkastet på onsdag, og styret vil deretter utarbeide et høringssvar til Jernbaneverket om den nye standarden. Ettersom Norsk toglederforening har bidratt aktivt i utarbeidelsen av forslaget til ny standard for kommunikasjon, kan jeg allerede nå si at vi ikke kommer til å ha så mange innvendinger mot standarden slik den foreligger. Men ettersom det kan være vanskelig å se feil og mangler i noe man selv har deltatt i utarbeidelsen av, er det viktig at dere gir oss beskjed dersom dere har synspunkter og innspill til standarden innen onsdag 24.4.