Kjære medlemmer

Denne uka startet rolig med to fridager, etterfulgt av kontordag på onsdag. Torsdag skulle jeg egentlig på PTT. I stedet ble vi på svært kort varsel innkalt til informasjonsmøte i Samferdselsdepartementet om organisering, gjennomføring og framdriftsplan for utredningen av regjeringens reformplaner for jernbanesektoren. Fredag er det informasjons-, drøfte- og forhandlingsmøter med Jernbaneverket i Oslo. Der skal vi blant annet prøve å ferdigforhandle det nye personalreglementet. Til helgen er det operativ tjeneste.

Lønnsoppgjøret i staten startet mandag. I motsetning til de siste ti årene har YS Stat i år fremmet et eget krav. Nærmere om bakgrunnen for dette, og litt om kravets innhold kan du lese på YS’ hjemmeside. Jeg merker meg særlig at leder for YS Stat, Pål N. Arnesen, uttaler at staten gjennom sin lønnspolitikk må «sikre seg høyt kvalifisert arbeidskraft innenfor universitets-, høgskole- og etatsutdannede personer» (min utheving).

Som dere kanskje har fått med dere har vi nå fått nye særavtaler med virkning fra 1. april. Vi jobber derfor med en serie artikler som skal gi dere en grundig gjennomgang av de nye avtalene, samt våre kommentarer til disse. Disse artiklene vil bli postet fortløpende gjennom de neste ukene.