Denne uka tar undertegnede ferie. Henvendelser til Norsk toglederforening kan rettes til nestleder Fredrik Smebyepost eller telefon +47 417 65 353

På styremøtet torsdag 27.2 hadde vi en gjennomgang av relevante lover og avtaler i Jernbaneverket. I den forbindelse snakket vi om viktigheten av å følge tariffavtalene våre. På samme måte som vi forventer at arbeidsgiver ikke tilbyr betingelser eller ordninger som er bedre eller dårligere enn det som følger av avtalene, skal vi som medlemmer heller ikke ta imot slike tilbud.

Det er et helt sentralt prinsipp at tariffavtaler binder begge parter til hverken å gi eller ta arbeid til enten bedre eller dårligere betingelser enn det som er avtalt. Hva som er bedre eller dårligere betingelser, vil selvfølgelig ofte være en subjektiv sak, men derfor er det så viktig at ingen medlemmer aksepterer ordninger som ikke er hjemlet i avtaleverket vårt. Det er like ille å selge sin arbeidskraft under tariff, som å berike seg uberettiget over tariff.