Alle ansatte i Trafikk i Bane NOR skal i dag ha mottatt en epost om ny organisering av Trafikk-enheten som trer i kraft 1. november 2020. Hovedtrekket i den nye organisasjonen er at de historiske trafikkområdene, ledet av trafikksjefer, blir avskaffet. Til gjengjeld samles togdriftslederne i trafikkdirektørens ledergruppe, mens områdesjefene samles i en egen OS-ledergruppe. For operativ ruteplan opprettes det en ny fagavdeling med egen fag- og personalleder.

Hyppige endringer

Omorganiseringene kommer for tiden hyppig, og i alle former og fasonger i vår virksomhet. Før nyttår var Bane NORs togledere ansatt ved 8 togledersentraler i Norge. I dag er tallet 4. For en måned siden var toglederne ansatt i en divisjon som het Kunde og trafikk. I dag heter divisjonen Drift og teknologi – og toglederne tilhører en underliggende enhet ved navn Trafikk. Denne enheten er ledet av den nyutnevnte trafikkdirektøren Lars Ola Bækkevold. Han selv ble for øvrig internrekruttert fra stillingen som trafikksjef Øst, en av stillingene som nå forsvinner.

Fornuftig retning

Noen omorganiseringer er vanskelig å forsvare, mens andre igjen er både riktige og viktige. For den nye Trafikk-enheten venter en begivenhetsrik fremtid. I grove trekk kan dette oppsummeres med at toglederne skal ta i bruk ny teknologi for planlegging og fjernstyring av togtrafikken, mens trafikkstyrerne står overfor tidenes omstilling ettersom den nye teknologien i all hovedsak erstatter arbeidsplassene deres. I lys av dette anser vi denne omorganiseringen, samt tidspunktet for den, som veldig riktig. Trafikk beveger seg nå bort fra den historiske organiseringen basert på geografi, i retning mot en organisering med økt fokus på fag og leveranse. Det tror vi er fornuftig.

Store forventninger

Sett fra utsiden er det ikke sjelden at effekten av en omorganisering begrenser seg til flytting av bokser i et organisasjonskart. Det er viktig for oss at dette ikke blir utfallet for omorganiseringen av Trafikk. Vår enhet har store, fundamentale utfordringer som må løses og forbedres. Vi har klare forventinger til at det overordnede ansvaret for også operasjonelle utfordringer nå blir korrekt plassert og adressert hos trafikkdirektøren. Vi har også store forventinger til at ny organisering får en merkbar effekt for våre medlemmer som i dag jobber innen operativ drift og planlegging. Togledernes utfordringer må i større grad enn før boble opp til toppen av ansvarskjeden. Også hos vaktlederne og teamlederne ligger det et stort potensial. Vi har forventinger til at disse rollene nå styrkes ytterligere, og at de mer enn tidligere integreres inn i selve linjeledelsen.

Gjort på riktig måte ser vi derfor denne omorganiseringen som en endring med potensiale, og et viktig skritt i riktig retning.

Tror du dette er en positiv endring? Si din mening:
67 votes · 67 answers