Togleders trofaste arbeidshest, en Dicora S15, står klar til å utløse nødanrop.

Et av togleders viktigste og mest brukte arbeidsverktøy er togradioen. Til tider, på de mest hektiske vaktene, er faktisk togradioen i så flittig bruk at selv en telefonselger må hoppe over matpausen for å holde tritt med oss. Da er det naturligvis viktig at både togradiotjenesten og det tekniske utstyret til enhver tid holder førsteklasses kvalitet. Vi bedriver tross alt ikke salg av potetskrellere over telefonen.

Norsk toglederforening får med jevne mellomrom formelle og uformelle henvendelser vedrørende togradio / GSM-R. Temaene som går igjen er kvalitet på samtaler og teknisk utstyr, samt forslag til endringer eller forbedringer. Mange av de som melder inn saker til oss, eller til linjeleder for den saks skyld, er antagelig nysgjerrige på hva som skjer videre med disse sakene. Ettersom informasjon om dette ikke nødvendigvis er så godt tilgjengelig, ønsker vi å informere litt om dette selv.

GSM-R forum er en samhandlingsarena bestående av ytterst kyndige representanter fra divisjonene Digitalisering og teknologi (NOS/OPM) og Kunde- og trafikk (TS/TTG), samt de fagforeningene som representerer operativt personale. Forumet ledes av Magne Arnesen fra seksjon funksjonell godkjenning i Kunde- og trafikk. Saker som diskuteres og behandles kan i hovedsak deles inn i følgende kategorier:

  • Nye eller endrede funksjonaliteter og tjenester
  • Endringer eller utfordringer knyttet til regelverk og rutiner
  • Ønsker og forslag om tekniske endringer (f.eks. nye terminaler)

For at dine innspill skal finne vei til forumet, må det i hovedsak skje enten via linjevei (du melder i fra til din leder, og trafikkområdet fremmer saken formelt til GSM-R forum etter en intern behandling) eller via hendelseslogg/Synergi (dersom saken f.eks. gjelder teknisk feil eller er sikkerhetsrelatert).

I tillegg til linjevei og Synergi, er det naturligvis også mulig å melde inn saker via oss (sikkerhet@togleder.no). Per nå er det slik at flere av sakene som er til behandling kommer fra Norsk toglederforening. Årsaken til at disse sakene blir meldt til oss (og ikke linjevei) er ikke godt å si, men det er nærliggende å anta at ikke alle har tilstrekkelig tillit til at varsling via Synergi eller linjevei vil føre til faktisk handling. Dette syns vi selvfølgelig er veldig synd. Ingen skal oppleve å bli ignorert eller oversett når de melder ifra om forhold som kan gjøre Bane NOR enda litt bedre. Og for oss togledere, som hvert eneste år må håndtere produksjonsøkning, er kontinuerlig forbedring på alle områder helt avgjørende for at ikke produktet vi leverer skal bli svekket.

Denne saken publiseres i to deler, og del 2 kommer om få dager. Der vil du også få se en detaljert oversikt over sakene som i skrivende stund er til behandling i GSM-R forum.