I dag fikk de første erfarne toglederne forsøke seg i simulatorsenteret på Norsk jernbaneskole

Simulatorsenteret ved Norsk Jernbaneskole (NJ) ble innviet høsten 2011 og benyttet aktivt i forbindelse med det første kullet toglederaspiranter som gjennomgikk sentral opplæring ved skolen.

I dag var det tid for nok en milepæl i simulatorsenteret. For første gang i historien møtte erfarne togledere opp for å gjennomgå trening i simulatoren. Med innføringen av simulator åpner det seg muligheter man ikke tidligere har hatt. Nå er det mulig å trene på situasjoner man ikke kan gjøre på operative anlegg, og ikke minst får man anledning til å trene på situasjoner man sjelden eller aldri opplever. Det kan være ulike feil- eller beredskapssituasjoner, uhell og ulykkeshåndtering.

Alle togleder skal før sommeren gjennom simulatortrening, og i år er det satt fokus på beredskap samt feil på infrastruktur.
Planen videre er at togledere skal ha simulatortrening minst en gang hvert år i fremtiden.

NTF har gjennom mange år uttalt et ønske om at togledere må få tilgang til simulator på lik linje med det man ser i annen tilsvarende virksomhet. Både innenfor maritimt miljø, luftfart, og i senere tid, i forbindelse med føreropplæring, har simulator vært et hyppig brukt læringsverktøy. Endelig er det altså vår tur til å kunne drive kompetanseheving og trening på avvikssituasjoner i trygge omgivelser.

For NTF har det gjennom prosessen vært et klart mål at simulatortreningen skal være et verktøy for kompetanseheving og ikke en arena for testing av togledere. Med det mener vi at det skal være lov å gjøre feil i simulatoren uten at dette får andre følger for den enkelte, enn at man lærer av feilene.
Dette er et viktig prinsipp som vil være helt avgjørende for hvordan toglederne vil oppleve treningen i simulator, og ikke minst hvilken effekt treningen vil gi.

Vi synes Sikkerhets- og Kvalitetssjef i Trafikk og Marked Lars Ola Bækkevold oppsummerer det på en god måte i informasjonheftet, som er sendt i i forkant av vårens treningssesjon, hvor han sier: «Vårt mål er at treningsdagene i simulatoren skal være både nyttige, lærerike og spennende. I tillegg skal det være moro».

Dette er en uttalelse NTF støtter opp om. Med det så ønsker vi alle togledere god tur i simulatoren og håper at alle får en god opplevelse.