Norsk jernbaneskole trenger fagpersoner til nøkkelstillinger innen trafikkutdanningen

Norsk jernbaneskole arbeider for tiden med å fylle stillinger tilknyttet opplæringsvirksomheten for trafikkfag. For en tid tilbake ble det lyst ut stillinger som fagsjef for toglederutdanning og fagsjef for trafikkfag. For begge disse stillingene er det ønskelig at søker innehar toglederkompetanse. Da søknadsfristen gikk ut 15. april var det to søkere til fagsjef for toglederutdanning. Til stillingen som fagsjef trafikkfag var det dessverre ingen søkere. Med tanke på at dette er stillinger som skal være med å videreutvikle utdanningen for togekspeditør og togleder er det beklagelig at ikke flere finner det attraktivt å søke stillingene.

I tillegg til disse stillingene er det også utlyst en stilling som rådgiver simulator for togleder og lokomotivførerutdanningen som har søknadsfrist 27. april.

Kvalitet på trafikkutdanning og toglederutdanning er viktig for faggruppen togleder, og dermed også en viktig sak for Norsk toglederforening. Foreningen ønsker derfor å fortelle litt om stillingene som så langt mangler søkere.

Fagsjef trafikkfag
Den som ansettes vil få ansvar for opplæringsplaner, opplæringsmateriell samt at opplæringen foregår i tråd med læreplan. Man skal også følge opp timelærere på skolen, gjennomføre studentsamtaler med elever og sammen med fagsjef toglederutdanning ha et ansvar for det trafikkfaglige på Norsk Jernbaneskole.
Til denne stillingen er det et krav om at søker har toglederutdanning. Noe som gjør denne stilling spesiell er vilkårene.
Stillingen lønnes i stillingskode 1316, Områdesjef, med lønnstrinn 67 – 73 som utgjør kr. 548.200 – 614.800 pr. år. I tillegg gis det B60-80 fort de som har minimum 15 studiepoeng innen pedagogikk.  Har man ikke slik utdanning tilbys det yrkespedagogisk utdanning på høyskole som etter gjennomført utdanning gir 15 studiepoeng.

Ved at man ansettes som Områdesjef beholder man samme særaldergrense som togleder på 62 år. Det er også sagt at man, etter avtale, skal ha inntil 25 % av stillingen som operativ togleder. Stillingen er i utgangspunktet et åremål på 2 år. Dette betyr at man etter 2 år kan velge å gå tilbake til sin opprinnelige stilling som togleder uten å tape hverken stillingsansiennitet eller godkjenninger.

NTF har i dag vært i kontakt med skolesjef Eva Ervik om stillingen, og hun kunne fortelle at det også vil kunne være rom for å se på ordninger der man kan få mulighet til å benytte noe reisetid som arbeidstid. Ettersom det denne høsten ikke er inntak av trafikkaspiranter vil det også kunne være mulig å ha hjemmekontor i perioder med liten aktivitet på skolen.

Søknadsfristen for denne stillingen gikk ut 15. april, men ettersom det manglet søkere er fristen utvidet til 27. april.

Rådgiver simulator
I denne stillingen skal man, sammen med leder for simulatorsenteret, ha ansvaret for å drifte simulatoren, utvikle simulatoren videre, gjennomføre treningsøkter og vedlikeholde opplæringsprogrammer for instruktører.  Ettersom det er et krav om enten utdanning som togleder eller fører er dette en stilling som kan passe en av våre medlemmer som ønsker nye utfordringer.
Stillingen lønnes etter stillingskode 1364, Seniorrådgiver, med lønnstrinn 63-69 noe som utgjør kr. 509.300 – 568.500.-.
Søknadsfrist 27. april.

Det å få på plass de rette personene i disse stillingene er, etter Norsk toglederforenings syn svært viktig. Det er på skolen man skal legge kunnskapsgrunnlaget som togleder.

Skolesjef Ervik ber om at de som er interessert i disse stillingene tar kontakt med henne.
Ervik treffes på telefon 913 53 557
eller pr. epost: erveva@jbv.no

Vi vil derfor oppfordre de av våre medlemmer som finner en, eller begge stillingene interessante om å sende en søknad.